Nieuws-categorieën

 • Alles
 • ACTIE
 • ALGEMEEN
 • BOEKBESPREKING
 • BRUSSELSE POST
 • GRONDVEST
 • INTERNATIONAAL
 • INTERVIEW
 • LAATSTE NIEUWS
 • MEDIA
 • NIEUWS UIT 2013-2014
 • NIEUWS UIT 2015
 • NIEUWS UIT 2016
 • NIEUWS UIT 2018
 • NIEUWS UIT 2019
 • NIEUWS UIT 2020
 • NIEUWS UIT 2021
 • NIEUWS UIT 2022
 • NIEUWS UIT 2023
 • NIEUWS UIT 2024
 • OPINIESTUK
 • TRANSFERS
 • VLAAMSE RAND
 • VRIJE TRIBUNE
 • WITBOEK
Alles
 • Alles
 • ACTIE
 • ALGEMEEN
 • BOEKBESPREKING
 • BRUSSELSE POST
 • GRONDVEST
 • INTERNATIONAAL
 • INTERVIEW
 • LAATSTE NIEUWS
 • MEDIA
 • NIEUWS UIT 2013-2014
 • NIEUWS UIT 2015
 • NIEUWS UIT 2016
 • NIEUWS UIT 2018
 • NIEUWS UIT 2019
 • NIEUWS UIT 2020
 • NIEUWS UIT 2021
 • NIEUWS UIT 2022
 • NIEUWS UIT 2023
 • NIEUWS UIT 2024
 • OPINIESTUK
 • TRANSFERS
 • VLAAMSE RAND
 • VRIJE TRIBUNE
 • WITBOEK
De Pot en de Ketel
NIEUWS UIT 2022

De pot en de ketel

De federale regering heeft geen lessen in democratie uit te delen aan Polen of Hongarije. Want als er vandaag één EU-staat is met een gebrekkige ...
Brief aan de leden - editie april 2022
ALGEMEEN

Brief aan de leden – editie april 2022

In zijn voorwoord van april klaagt voorzitter Hugo Maes de oorlog in Oekraïne aan, maar ook de oorlogsretoriek die op sociale media wordt gevoerd. Wie ...
Ondertussen bij onze Zuiderburen
ALGEMEEN

Ondertussen bij onze Zuiderburen

De toegang tot het beroep van (tand-)arts en kinesitherapeut wordt federaal beperkt door een limiet die wordt gesteld op het aantal RIZIV-nummers dat, jaarlijks, wordt ...
Vlaanderen steunt Oekraïne
ACTIE

Vlaanderen steunt Oekraïne

De oorlog in Oekraïne woedt, honderdduizenden vluchtelingen moesten hun woningen verlaten en toevlucht zoeken in West-Europa.
Brief aan de VVB-leden. Editie maart 2022
ALGEMEEN

Brief aan de VVB-leden. Editie maart 2022

Terwijl de pandemie langzaam verdampt wil de VVB met 'JA! voor Vlaanderen’ de eis voor een onafhankelijk Vlaanderen opnieuw boven aan de agenda te zetten. ...
Nieuws uit het Baskenland
INTERNATIONAAL

Nieuws uit het Baskenland

Ook in de maand september kroop onze Baskische correspondent Jan Wieërs in zijn pen. Wie het resultaat leest, is alvast weer mee met het reilen ...
MEDIA

VVB Bachten de Kupe pakt uit met reeks voordrachten over internationale politiek

VVB Bachten de Kupe pakt uit met reeks voordrachten over internationale politiek. Maak kennis met nieuwe VVB-causeriereeks Zondagochtend in de wereld, een reeks voordrachten ...
Een schuldbekentenis van formaat
OPINIESTUK

Een schuldbekentenis van formaat.

Vlaanderen moet durven het eigen lot in handen te nemen en zich losweken van het federale carcan. Op straffe van meegesleurd te worden in het ...
Nieuwjaarsboodschap 2022 van de VVB
ALGEMEEN

Nieuwjaarsboodschap 2022 van de VVB

Beste VVB’ers en andere vrienden, Corona dwingt ons, andermaal, tot het afblazen van onze klassieke nieuwjaarsreceptie. Ons alternatief verloopt ook dit jaar digitaal.
Brief aan de leden. Editie februari 2022
ALGEMEEN

Brief aan de VVB-leden. Editie februari 2022

Hierbij het voorwoord van onze nationale voorzitter bij de jongste Onaf. Meer uitgebreide nieuwjaarswensen volgen nu zaterdag 29 januari via www.vvb.vlaanderen vanaf 11 uur. U ...
2022
ALGEMEEN

2022

Met een virus dat ons sociaal leven, sinds bijna twee jaar, teistert valt bij de jaarovergang weinig te vieren. De VVB zal haar nieuwjaarsreceptie dit ...
Ces Wallons sans yeux et sans oreilles (carte blanche)
MEDIA

Ces Wallons sans yeux et sans oreilles (carte blanche)

De Waal Jules Gheude publiceert regelmatig bijdrages die soms ook onze zijde van de taalgrens bereiken. Wij brengen deze maand de vertaling van een interessant ...
Bericht aan de VVB leden. Editie januari 2022
ALGEMEEN

Bericht aan de VVB leden. Editie januari 2022

Volgens Depraetere en Goeman, resp. federaal en Vlaams parlementair voor de sossen, is Mark Elchardus het noorden kwijt. Want wat durft de professor al niet ...
ALGEMEEN

Het jaaroverzicht 2021

Net zoals 2020 kan men het voorbije jaar niet als een normaal werkjaar bestempelen. De gezondheidssituatie in en buiten ons land speelde opnieuw een grote ...
Merkwaardige Brusselse cijfers
ALGEMEEN

Merkwaardige Brusselse cijfers

Alhoewel de wereld van 1989 niet dezelfde is als de wereld van 2021, is het opvallend dat een aantal thema’s die toen werden besproken nog ...
Reset of de noodzaak en het nut van gemeenschapswaarden als opstap naar een (h)echte Vlaamse samenleving
BOEKBESPREKING

Reset of de noodzaak en het nut van gemeenschapswaarden als opstap naar een (h)echte Vlaamse samenleving

Voor elke democraat, a fortiori voor elke nationalist, behoort RESET van professor Mark Elchardus voortaan tot verplichte lectuur. Tom Garcia las het boek voor de ...
Meer En Betere Democratie
ALGEMEEN

Meer en betere democratie

‘Democratie is van en voor de mensen, waarbij elke stem telt en gelijk is, en de meerderheid beslist’ stelt Mark Elchardus in Reset, bij wijze ...
Een bloem voor Henri Reyns
ALGEMEEN

Een bloem voor Henri Reyns

In april ll. werd het sobere monument dat de VVB en het Verbond VOS voor de op 17 mei 1915 terechtgestelde soldaat Henri Reyns hadden ...
VLAANDEREN VRIJ - GEEN PASJESMAATSCHAPPIJ
ALGEMEEN

VLAANDEREN VRIJ – GEEN PASJESMAATSCHAPPIJ

Krachtens de pandemiewet dient het parlement, binnen de 14 dagen, de noodtoestand die wordt afgekondigd door de federale regering te erkennen.
ALGEMEEN

FLANDERS STATE OF THE ART

Nogal wat verkozen lokale, gewestelijke en federale regeerders vertonen een chronisch gebrek aan empathie, respect en trots voor Vlaanderens identiteit, taal, cultuur en traditie. Noch ...

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.