De Vlaamse Volksbeweging

De missie van de VVB luidt als volgt:

“De VVB streeft naar de maatschappelijke, culturele en politieke ontvoogding van Vlaanderen tot een onafhankelijke staat in Europa en speelt daarbij een proactieve voortrekkersrol bij het behartigen van de Vlaamse belangen. Als niet-partijpolitieke, pluralistische vereniging wil ze daarom via socio-culturele weg de brede publieke opinie bij dat streven betrekken en aanzetten tot actieve inzet in het democratische besluitvormingsproces.”

Wat doen we? De VVB en haar missie

Vernieuwing en verjonging
Wat doen we

Onafhankelijke en pluralistische beweging

Wat doen we als Vlaamse Volksbeweging? De VVB werd opgericht in 1956 als partij-onafhankelijke drukkingsgroep die ijverde voor federalisme, toendertijd een revolutionair project. Nu het federalisme in België ingevoerd is, wil de VVB van Vlaanderen een volwaardige lidstaat van Europa. Het project is even revolutionair, de beweging even partij-onafhankelijk.

Vlaanderen onafhankelijk en andere aspekten

De dynamische aanpak van de VVB trekt inderdaad veel nieuwe en jonge mensen aan. De VVB pleit complexloos voor een eigen Vlaamse plaats in Europa en in de wereld. Daar wordt niet alleen Vlaanderen, maar ook Wallonië beter van.

Naast het pleiten voor twee onafhankelijke staten, werkt de VVB ook actief aan een hele reeks dossiers: Brussel-Halle-Vilvoorde, de positie van de Vlamingen in Brussel, Europa, Nederlands in het hoger onderwijs…

Wat doet de Vlaamse Volksbeweging?

De VVB doet wat de Vlaamse Beweging al 175 jaar doet: op een geweldloze wijze wantoestanden aan de kaak stellen, alternatieven naar voren schuiven en als drukkingsgroep de politiek beïnvloeden. Dat we terzake in al die jaren vooruitgang geboekt hebben, is voor een niet onbelangrijk deel te danken aan verenigingen zoals de VVB.

Wat doen we

Steun de VVB in haar doelstellingen

De VVB werkt zoals elke moderne drukkingsgroep:

Om onze onafhankelijkheid te bewaren moeten onze kaderleden daarbij partij-onafhankelijk zijn en mogen dus geen politiek mandaat bekleden.

1956

Oprichting Vlaamse Volksbeweging

De VVB ontstond in 1956 als onafhankelijke en pluralistische pressiegroep onder voorzitterschap van Maurits Coppieters.

Maurice Coppieters

1956

1962

Congres VVB

Op een VVB-congres in 1962 lanceerde toenmalig politiek secretaris Wilfried Martens voor het toen nog unitaire België de idee van een unionistisch federalisme.

1962

2014

Zelfbeschikking

De VVB is mede-oprichter van EPI (European Partnership for Independence) en ICEC (International Commission of European Citizens). In dit samenwerkingsverband organiseerde de VVB in Brussel op 30 maart 2014 een geslaagde internationale betoging voor zelfbeschikking en onafhankelijkheid.

European regional nationalists protest movements.
© Reporters / Michel Gouverneur
2014

2017

Krasbiljet actie en Campagnebus

In 2017 wordt vooral aandacht besteed aan de blijvende transfers naar Wallonië, een wantoestand die onder meer aan de kaak wordt gesteld met een krasbiljettenactie. Centraal in die actie staat ook de campagnebus, een omgebouwde stadsbus die onder de vlag “Ja voor Vlaanderen” wordt ingezet om de VVB dichter bij de mensen te brengen.

VVB Bus | Ja Voor Vlaanderen
VVB Bus | Ja Voor Vlaanderen
2017

2020

De VVB nu

De VVB is met ongeveer 5000 leden een maatschappelijk-culturele vereniging in Vlaanderen. De Vlaamse Volksbeweging heeft een negentigtal lokale afdelingen, een maandblad OnAf, enkele e-zines en specifieke werkgroepen. De VVB is officieel erkend en bijgevolg ook gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als socio-culturele vereniging. 

2020

Wat kan jij doen?

Ondanks de ondersteuning door een professioneel secretariaat, draait de VVB dankzij duizenden leden, steuners en vrijwilligers.

Wie zijn steentje wil bijdragen, kan dat op verschillende manieren:

  • Word lid: lidmaatschap is een eenvoudige stap en je versterkt er de vereniging mee
  • Doe mee: wie actief zijn steentje wil bijdragen kan meedoen in een afdeling, op nationaal vlak of in een van de talloze werkgroepen. Laat ons weten wat je kan en wil, en wij nemen contact op.
  • Steun ons financieel: wie financieel wil helpen, kan dat op vele manieren.

Steun de Vlaamse Volksbeweging

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.