VLAANDEREN VRIJ – GEEN PASJESMAATSCHAPPIJ !

Krachtens de pandemiewet dient het parlement, binnen de 14 dagen, de noodtoestand die wordt afgekondigd door de federale regering te erkennen.

In Vlaanderen heerst geen pandemie. In Vlaanderen is de bevolking, volgens onze eigen minister-president, in Olympische proporties ingeënt. Wie nu nog geen vaccin liet zetten heeft daar eigen redenen toe en kent de gevolgen. Zo lang een vaccin niet verplicht wordt is een vaccin weigeren even legitiem als wél voor een inenting kiezen.

Bijgevolg is er geen enkele reden voorhanden waarom federaal de macht naar zich toe zou trekken. Tenzij omwille van de macht. En nog minder reden om de Vivaldi-dwingelandij in Vlaanderen te gedogen.

Gedaan met geven en toegeven! Wij willen geen uitzonderingstoestanden, wij willen Vlaamse macht in Vlaamse handen. Zoals de grondwet het bepaalt.

Daarom bezorgden wij alle Vlaamse parlementsleden bijgevoegde brief en nodigen wij u uit om hem massaal te delen en van uw kant ook naar de Vlaamse kamerleden te verzenden.

Dank bij voorbaat!

VVB

#JaVoorVlaanderen #VlaamseStaatsvorming

Brief naar de Vlaamse federale volksvertegenwoordigers

Geachte mevrouw, geachte heer,

In het federale parlement zal u, als volksvertegenwoordiger, weldra dienen te beslissen of u de noodtoestand die unilateraal wordt uitgeroepen door Vivaldi al dan niet aanvaardt.

Dat de covid-besmettingen toenemen kan niemand ontkennen.  Maar het vertonen van een vaccinatiebewijs verhelpt daar niets aan. Een QR-code, al dan niet virtueel, houdt geen virus tegen.

Onze Vlaamse minister-president stelde zelf dat in Vlaanderen het aantal gevaccineerde personen olympische proporties aanneemt. De Vlaamse inentingsgraad ligt inderdaad dermate hoog dat van een pandemisch risico in Vlaanderen geen sprake kan zijn.  

De enige echte reden waarom u wordt gevraagd om een noodtoestand te bekrachtigen is  van politieke aard.  Er is  een politiek profileringsspel  aan de gang tussen  een uitgeleefde, tegennatuurlijke coalitie en de Vlaamse kiezer die verwacht dat de Vlaamse gemeenschap zich mondiger zou opstellen.

Uitzonderingsregimes, zeker diegene die aan de grondwet raken,  dienen tot uitzonderlijke toestanden beperkt te blijven.

Zo lang geen wet tot vaccinatie verplicht, kan niemand verplicht worden om een vaccin te laten zetten.  Het weigeren van een vaccin, om welke reden ook, is in die omstandigheden niet minder legitiem dan de beslissing om het wél te aanvaarden. Mensen op deze grond de toegang tot de samenleving ontzeggen, in horeca, cultuur of waar dan ook,  hoort niet thuis in een democratie die naam waardig.

Laat daarom geen uitzonderingstoestanden toe, zonder dat daar echt nood aan is ; laat uw macht als parlement en die van Vlaanderen, als gewest en gemeenschap,  niet uithollen door een ondemocratische volmachtenregering. En laat niet toe dat Vlamingen met afwijkende meningen worden gediscrimineerd in hun toegang tot onze samenleving, louter omwille van het feit dat ze verkiezen om een vrijblijvend vaccin niet te aanvaarden.

Wij verzoeken u dan ook uitdrukkelijk, wanneer u zult dienen te stemmen, om u tegen de toepassing van de pandemiewet te verzetten.

VLAANDEREN VRIJ – GEEN PASJESMAATSCHAPPIJ !

Hoogachtend,

Hugo Maes,

Voorzitter VVB

Deel de brief en verstuur hem naar de federale volksvertegenwoordigers

Haal hier de brief op in PDF versie.

Klik op de onderstaande sociale media knoppen om dit bericht te delen op uw eigen sociale media kanalen.

Plaats deze afbeelding als profielfoto op uw Facebook pagina

Plaats deze foto als achtergrond foto op uw Facebook pagina

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelmand