Een nieuw elan voor de Vlaamse sociale strijd ?

Een nieuw elan voor de Vlaamse sociale strijd ?

De Vlaamse strijd is altijd een sociale strijd geweest. Althans in den beginne toch. Naarmate Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog economisch sterker werd, verschoof de aandacht van de Vlaamse strijd verder weg van het sociale, richting het institutionele. De economische bloei van de jaren zestig van de vorige eeuw stuwde toch vooral de idee van een grotere autonomie voor Vlaanderen.

De Vlaamse jeugd strijdbaar of monddood

De Vlaamse jeugd strijdbaar of monddood

Deze maand verschenen er twee artikelen van de jongeren in Grondvest. Daar kunnen we enkel tevreden over zijn. Het cliché over de jeugd die niets meer doet en geen engagement meer aangaat, gaat alvast bij ons niet op. Het is interessant om te weten te komen, waar zij mee worstelen in deze bizarre tijden vol onzekerheid. Hopelijk bent u dezelfde mening toegedaan. Hierbij een opinietekst van de hand van drie jongeren die ook binnen JeV (onze jongerenafdeling) actief zijn.

Opinie: Een chronologie van regeringsvorming sinds 26 mei 2019

Opinie: Een chronologie van regeringsvorming sinds 26 mei 2019

Prof.dr. Eric Ponette, oud voorzitter van het AK-VSZ, brengt in dit opiniestuk een chronologische samenvatting van de regeringsvorming en legt het verband met de coronacrisis. Het artikel verscheen op papier in ‘Periodiek’, het ledenblad van het Vlaams Artsenverbond.

Zal de Vlaamse welvaart toenemen door het hoger onderwijs te verengelsen ?

VARIO een adviesraad van de Vlaamse regering pleit voor meer buitenlandse studenten aan onze universiteiten om daardoor meer richtingen te kunnen verengelsen. Hoewel er een behoorlijk aantal zijn 11,9% willen ze nog veel meer. Hun voornaamste argument is dat die studenten ons veel geld opbrengen indien ze na hun studie bij ons blijven werken.. Ze betalen dan belasting! Aan het licht komt dat bijna de helft van onze doctoraatsstudenten de buitenlanders zijn. Dit komt door het bijzonder gunstig statuut dat velen aantrekt.

VARIO een adviesraad van de Vlaamse regering pleit voor meer buitenlandse studenten aan onze universiteiten om daardoor meer richtingen te kunnen verengelsen. Hoewel er een behoorlijk aantal zijn 11,9% willen ze nog veel meer. Hun voornaamste argument is dat die studenten ons veel geld opbrengen indien ze na hun studie
bij ons blijven werken.. Ze betalen dan belasting!
Aan het licht komt dat bijna de helft van onze doctoraatsstudenten de buitenlanders zijn. Dit komt door het bijzonder gunstig statuut dat velen aantrekt.

Lees hier het opiniestuk van Prof. Dr. Yvan Vanden Berghe.

B Plus weigert de realiteit onder ogen te zien

B Plus weigert de realiteit onder ogen te zien

Jules Gheude (1946°) is een Waals politiek essayist en een gekend rattachist. Hij ijvert er voor en schrijft opiniestukken om bij een splitsing van België, Wallonië aan te hechten bij Frankrijk. In dit opiniestuk kruist hij de degens met Frédéric Amez (ondervoorzitter B-Plus). B-Plus is een Belgische drukkingsgroep die opkomt voor het behoud van België.

RECHT OP ONDERWIJS IN EIGEN TAAL !

RECHT OP ONDERWIJS IN EIGEN TAAL !

Mede dankzij de invloed van de Vlaamse Beweging werd de maatregelen om 50% anderstalige opleidingsonderdelen toe te laten weggelaten. Lees hier het artikel dat werd onderschreven door verschillende verenigingen en professoren.