Meer en betere democratie

Meer En Betere Democratie
Koop het boek in de VVB webwinkel

‘Democratie is van en voor de mensen, waarbij elke stem telt en gelijk is, en de meerderheid beslist’ stelt Mark Elchardus in Reset, bij wijze van ‘besluit en aanmoediging’.

Een democratie wordt gevormd door vrije, gelijke burgers die zich verbonden voelen binnen eenzelfde natie. Geen vrijheid zonder grenzen, al was het maar omdat respect voor rechten en de mogelijkheid om ze uit te oefenen, de aanwezigheid veronderstelt van een kader waarbinnen ze kunnen gelden. En desnoods afgedwongen.

Reset of de noodzaak en het nut van gemeenschapswaarden als opstap naar een (h)echte Vlaamse samenleving
Prof. Mark Elchardus

Meer en betere democratie

Te weinig vrijheid in onze democratie en te veel ongelijkheid

Met de vrijheid van de burger is het, in onze democratie, slecht gesteld. Volgens Elchardus komt dat  doordat de volkssoevereiniteit, die de uiteindelijke toetssteen is van de legitimiteit van elke vorm van bestuur, gedurende de laatste decennia stelselmatig werd afgebouwd.

Daar waar Covid een formidabel bindmiddel had kunnen zijn waartegen wij ons, allen samen, in échte staat van oorlog bevinden, heeft de pandemie de tegenstellingen en de ontevredenheid op scherp gesteld. 

Niet omdat de ene meer ongelijk is voor de ziekte en de schade die ze aanricht dan de andere. Wél omdat het vertrouwen in de politiek wankelt. Wanbeleid, gebrek aan staatsmanschap, partijpolitieke profileringsdrang dragen daar toe bij. Maar ook het belgische keurslijf dat geen soeverein Volk maar twee verschillende naties gedwongen samen probeert te houden. 

Dat laatste is voelbaar in de maatregelen die Vivaldi opdringt. We zijn dan wel allen gelijk voor het virus, de context waarin het tekeer gaat verschilt. Echter, gedreven door de drang naar meer macht en dus tot herfederaliseren, blijft Vivaldi eenheidsmaatregelen opdringen en gemeenschapsbevoegdheden usurperen. Ondanks de specifieke toestand, noden en vereisten van elke deelstaat.

Dat alle regeringen, én de media waarin ze vrij spel krijgen, op onbegrip, woede en verzet stuiten is in deze omstandigheden niet meer dan normaal.

Een nieuwe Vlaamse partij

In deze context een nieuwe partij boven de doopvont houden komt neer op het aangaan van een echte uitdaging. Sommigen beweren immers dat partijen hebben afgedaan en dat de toekomst, vanuit de nood tot meer (directe) democratie, bij de burgerbewegingen ligt.

Nochtans is VISTA wel degelijk een partij met duidelijke structuren én de ambitie om er bij de volgende verkiezingen, als links(er)e V-partij, te staan. Niet Vlaams-nationalistisch maar vanuit een strikt subsidiariteitsstreven.

Vanuit de VVB, die pluralistisch is en partij-onafhankelijk, en zo veel mogelijk Vlamingen van alle gezindten wil overtuigen van de noodzaak van een onafhankelijke Vlaamse staat, kan dit alleen maar toegejuichd worden.

Of V-partijen nu een radicale onafhankelijkheidsverklaring  nastreven of confederalisme, of via maximale subsidiariteit uiteindelijk zullen afglijden naar een Vlaamse staat : hoe meer Vlamingen, uit alle mogelijke hoeken, kunnen overtuigd worden van het feit dat ze beter af zijn met meer Vlaanderen, hoe beter. 

En wij weten dat elk volk dat een natie vormt en politiek volwassen wordt, onvermijdelijk de volgende horde naar een eigen staat neemt. Dat is onafwendbaar.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.