Vlaanderen neem zelf het heft in handen!

Vlaanderen neem zelf het heft in handen!

Tijd voor Vlaamse Staatsvorming

Wat zich sedert het weekend van 14 maart op niveau van de federale regering heeft afgespeeld is voor de Vlaamse Volksbeweging absoluut onaanvaardbaar. ‘Tous ensemble’ maar zonder de meerderheid van de Vlamingen is het zoveelste dieptepunt in een verhaal dat maar één uitweg kent: de opsplitsing van het federale land. Dus “Vlaanderen neem zelf het heft in handen!”

België over en uit

Dat België over en uit is, staat vandaag meer dan ooit vast. Dit is echter geen reden om wat er nog van overblijft zonder meer weg te geven aan een minderheids- alias coronakabinet dat, aan de hand van bijzondere machten, zal mogen regeren zoals het hem goeddunkt, zonder parlementair toezicht.

Vlaanderen neem zelf het heft in handen!

Onaanvaardbaar

Het is onaanvaardbaar, zeker in tijden van zware crisis, dat het federale parlement buiten spel wordt gezet en zijn controlefunctie niet meer waarneemt.  Snel als het moet, grondig waar het kan. Het is bovendien fundamenteel ondemocratisch dat daarbij de Vlaamse meerderheid niet mee aan bod komt. 

De Vlaamse Volksbeweging roept daarom alle  Vlaamse parlementsleden op om, zoals zorgverleners en alle andere burgers die de handen in elkaar slaan, blijkt te geven van verantwoordelijkheidszin en  de corona-minderheidsregering Wilmès géén vrij spel te geven en dus géén volmachten te verlenen.

Een volwaardige Belgische federale regering, onder welke naam ook, is manifest niet meer mogelijk. Tenzij wij Vlamingen aanvaarden dat Wallonië alleen het land regeert, ongeacht de uitslag van de stembus. Wat uitgesloten is.

De Vlaamse Volksbeweging  neemt daar akte van. En wil de Vlaamse politiek aan twee essentiële taken herinneren.

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF MEI 2024
  Screenshot
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon 'ONAF', Meinummer 'ONAF' Mei 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • Witboek | Vlaamse Staatsvorming

  Voor de eerste verwijzen we naar de opdracht vermeld in ons Witboek Vlaamse Staatsvorming. Meer dan ooit bestaat de enige oplossing voor Vlaanderen uit de actieve voorbereiding van de splitsing van België, met, als sluitstuk, de vorming van een laatste federale regering die de boedelscheiding regelt. Tijd dus voor Vlaamse Staatsvorming. Maak er werk van ! Kort gezegd: “Vlaanderen neem zelf het heft in handen!’

  Eisen aan de Vlaamse regering

  Inmiddels eisen wij van de Vlaamse regering dat zij doortastend optreedt en blijkt geeft van sterk leiderschap. Wij herinneren onze regering daarom, bij wijze van tweede opdracht, aan één passage uit haar regeerakkoord : diegene waarin ze maximale invulling van de eigen bevoegdheden belooft. Tijd om daad bij woord te voegen!

  Vlaanderen neem zelf het heft in handen!

  Bijzondere volmachten

  Als de situatie uitzonderlijk is, zó uitzonderlijk dat ze bijzondere volmachten verrechtvaardigt, dan is Vlaanderen een wettelijk niveau zoals een ander. En mag dat voor wat de VVB betreft best wat creatief worden geïnterpreteerd. Het is immers ook voor Vlaanderen legitiem om zélf, voor eigen volk en grondgebied, alle maatregelen te nemen die nodig zijn.

  Hugo Maes

  Voorzitter VVB

  0475 89 17 89

  Hilde Roosens

  Hilde Roosens

  Directeur VVB

  0494 39 21 09     

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.