stemja.vlaanderen
Waarom het belangrijk is om het draagvlak te meten
Wannes Neukermans

Wannes Neukermans

Wannes Neukermans (1999) volgt de Vlaamse en nationale politiek op de voet, met een uitgesproken belangstelling voor communautaire thema's.

Waarom het belangrijk is om het draagvlak te meten

“EXCLUSIEVE PEILING. 4 op de 10 Vlamingen willen Vlaamse onafhankelijkheid”. Deze titel op ‘HLN’ wekte onmiddellijk heel wat reacties op. Zelfs de meest optimistische Vlaams-nationalist had geen geld durven in te zetten op zo’n score en dus waren de reacties langs die kant positief. Aan de andere kant plaatste men onmiddellijk kanttekeningen bij dit resultaat. Men trok de geloofwaardigheid van de peilingsmethode, de vraagstelling
en zelfs de betrokken journalist in twijfel. Wat al deze media-aandacht perfect heeft bewezen, is dat een wetenschappelijke, regelmatige peiling naar het draagvlak voor een onafhankelijk Vlaanderen het debat zuurstof kan geven.

Waarom het belangrijk is om het draagvlak te meten

Draagvlak

In het verleden is er geregeld gepeild naar de manier waarop Vlamingen naar onafhankelijkheid kijken. De resultaten van die peilingen waren vaak enorm verschillend: enerzijds rond de politieke actualiteit van dat moment, anderzijds door de manier waarop in de peiling de vragen gesteld werden. Omwille van die verschillende peilingsmethoden is het moeilijk om een duidelijke evolutie van het draagvlak voor een onafhankelijk Vlaanderen vast te leggen.

Het ontbreken van dat draagvlak, of beter het gebrek aan kennis over de aan- of afwezigheid van dat draagvlak, zorgt ervoor dat politici van verschillende partijen dergelijke ‘politieke avonturen’ niet willen aangaan. Het is de publieke opinie die de politieke strategie bepaalt, dus als blijkt dat het draagvlak bestaande is, óók bij de achterban van traditionele partijen, zullen die partijen zich genoodzaakt voelen om hun kar te keren.

Politiek (moet) reageren

Na de HLN-peiling reageerden verscheidene politici bij PAL. Barbara Pas (Vlaams Belang) reageerde dat het door continu het “Vlaams vuur aan te wakkeren” is dat het draagvlak vergroot.

“Het besef dat er een onafhankelijk Vlaanderen nodig is om beleid te kunnen voeren waar de Vlaming voor stemt, heeft draagvlak nodig.” Sander Loones (N-VA) gaf aan tevreden te zijn “dat er iets broeit, iets beweegt”. Verder gaf de N-VA- politicus aan dat het draagvlak voor een verregaande vorm van confederalisme, waarbij enkel Defensie en Buitenlandse Zaken nog federaal blijven, nog groter is in de peiling.

Het meest opvallend waren de verschillende opvattingen bij N-VA. Jan Jambon geeft net als Sander Loones en Zuhal Demir aan helemaal akkoord te gaan met de stelling dat Vlaanderen op termijn onafhankelijk moet worden. Andere kopstukken zoals Bart De Wever, Matthias Diependaele en Theo Francken reageren minder gedecideerd op de vraag van HLN.

Volgens de HLN-peiling schaart 41,3 procent van de huidige cd&v-kiezers en 40,1 procent van de huidige Open Vld-kiezers zich achter het idee van verregaande autonomie. De Open Vld-fractie in het federaal parlement besloot echter om niet te reageren. Wouter Beke deed dat wel, in naam van cd&v. Hij gaf aan voor versterking van de deelstaten te zijn. “Maar als het gaat over het volledig uitkleden van België: dat niet.”

Permanent peilen naar draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid

Dankzij die peiling domineerde het communautaire thema een tijdlang de pers: onmiddellijk had men het weer over de zin en onzin van staatshervormingen, over de vraag of onafhankelijkheid realistisch is en of de Vlaming wel écht op die onafhankelijkheid zit te wachten. Stel je nu eens voor dat er op regelmatige basis naar de idee van een onafhankelijk Vlaanderen gepeild werd. Dat trachten PAL.be en ’t Pallieterke met de onafhankelijkheidsbarometer van PAL Academie te doen. Om de evolutie van die barometer op de voet te volgen, neemt u best een abonnement op ’t Pallieterke of pal.be. Ook in ONAF en via andere communicatiekanalen van de VVB zullen de resultaten van deze permanente peiling opgevolgd worden.

Een dergelijk meetinstrument kan op twee manieren werken. Aan de ene kant houdt het belgicistische en Vlaamsgezinde actiegroepen scherp: het is aan hen om ervoor te zorgen dat het draagvlak verkleint of vergroot. Aan de andere kant moet het dienen als politiek drukkingsmiddel. Het is immers de publieke opinie die de politieke strategie bepaalt: als het merendeel van de Vlamingen volgens regelmatig en juist onderzoek voor méér België is, zal dat de populairste politieke strategie zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.