Het woord van de voorzitter

Her woord van de voorzitter

Beste lezers,

9 juni nadert en menig VVB’er koestert hooggespannen verwachtingen. “Wat zal er haalbaar zijn?” en “Wat zullen we misschien eindelijk vanuit het Vlaams niveau kunnen verwezenlijken?” zijn vragen die ons regelmatig bereiken en ons ook zelf bezighouden. Als Vlaams-nationalisten bevinden we ons schijnbaar in een luxepositie met twee bij het kiespubliek populaire Vlaams- nationale partijformaties die voor een zo groot mogelijke winst ten strijde trekken. Op zich zou men hierover verheugd kunnen zijn, want geen enkele andere politieke stroming wordt in Vlaanderen en België op een dergelijke manier vertegenwoordigd. Helaas is ook onze vereniging onderhevig aan een logische problematiek die hieruit voortvloeit: de partijpolitieke verdeeldheid.

Ieder VVB-lid verlangt namelijk een bepaalde vorm van verregaand zelfbestuur voor Vlaanderen en vertrouwt dan ook deels in de strategie van de politieke partij die hetzelfde nastreeft. Andere partijen worden dan al snel weggezet als ofwel te radicaal ofwel te gematigd. Het zal voor weinigen een volslagen verrassing zijn, wanneer ik in dit voorwoord aangeef dat het voor onze vereniging als drukkingsgroep niet eenvoudig is om op dit gebied altijd voor iedereen goed te doen.

Wie aan beleidsbeïnvloeding wil doen, moet geregeld met de vertegenwoordigers van het beleid en de oppositie aan tafel gaan zitten en deze personen de kans geven om zich over voor ons relevante thema’s uit te spreken. Wij proberen hier steeds een gezond evenwicht in te vinden door een rijke verzameling aan personen afwisselend aan het woord te laten. Het pluralisme dat onze vereniging hoog in het vaandel draagt, betekent dat wij visies aan bod laten komen die mogelijk niet steeds stroken met die van onze organisatie of onze lezers, maar die wel van belang zijn om aan zelfreflectie te doen. Dit betekent in geen geval dat wij als apolitieke vereniging onze uitdrukkelijke steun uitspreken voor eender welke politieke partij.

Wij geven er de voorkeur aan om onze tijd niet te vergooien aan partijpolitiek gekissebis. Omwille van onze dagdagelijkse inzet ervaren wij zelf steeds meer hoe uit een groeiend partijfanatisme bijna enkel nog vijandschap voortspruit. De vaak bediscussieerde partijpolitieke formules zijn een zaak op zich, maar de Vlaamse Volksbeweging staat hier boven met een eigen programma en een eigen planning voor dit belangrijke verkiezingsjaar. Ons nieuwe project betreffende de ‘onafhankelijkheidsbarometer’ heeft zijn effect alvast niet gemist. In Mechelen zijn we erin geslaagd dit initiatief voor te kunnen stellen voor een volle zaal en wij beogen hetzelfde op zondag 26 mei in Aalst. Daar wordt de campagne voor het grote publiek gelanceerd tijdens een grote bijeenkomst. Op twee weken voor de verkiezingen is dit een gebeurtenis die u niet wilt missen. Meer daarover kan u hier vinden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Vlaanderen het muffe Belgische systeem en de traditionele vertegenwoordigers ervan deze zomer op nooit eerder geziene wijze afstraffen. Uit de politieke consternatie die deze uitslag tot gevolg zal hebben, ontstaat de kans op de wedergeboorte van een militanter Vlaanderen op alle terreinen. Sinds jaren vangen wij in toenemende mate de algemene wens op tot wederzijdse toenadering van bewegingen en partijen om het Belgische status quo te doorbreken. De VVB onderschrijft deze noodzakelijkheid en wil onze beweging met hernieuwde energie nieuw leven inblazen om er stap voor stap voor te zorgen dat elke Vlaming, wat zijn positie ook is, onze vriend en broeder wordt. Dit bereiken wij nooit met enkel partijpolitieke inspanningen, maar een duidelijk signaal op 9 juni zal hiervoor wel cruciaal zijn.

Maak dan ook ten volle gebruik van uw democratisch recht om op de dag van de verkiezingen een stem uit te brengen die naar uw indruk het meest zal bijdragen aan de evolutie van onze natie tot een volwaardig uitgebouwde staat, waarin er geen excuses meer zullen zijn, beloftes enkel nog op de hoofden van onze eigen verkozenen neerkomen en er niets meer valt weg te schuiven op een ondemocratisch federaal bestuur. Vlaanderen en de toekomstige generaties rekenen op u.

Michael Discart

Voorzitter VVB

Word lid

En ontvang elke maand het maandblad ONAF.

ONAF MEI 2024

Meer van de voorzitter

Het woord van de voorzitter

Het woord van de voorzitter – uit ONAF juni 2024

Wanneer dit nummer jullie bereikt staan we mogelijk aan het begin van een maand vol stralende gezichten in Vlaams-nationale middens. De peilingen uit de afgelopen periode hebben ertoe bijgedragen dat velen onder ons een zekere verwachting zijn gaan koesteren aangaande de kiesuitslag op 9 juni.

Het woord van de voorzitter

Het woord van de voorzitter – uit ONAF april 2024 

Onze beweging en daarmee ook Vlaanderen hebben een vruchtbare lentemaand achter de rug. Maart bracht ons het eerste VVB-jongerencongres sinds jaren, een Vlaams Nationaal Zangfeest dat velen nog lang zal heugen en een geslaagde bevlaggingsactie tijdens de Ronde van Vlaanderen, waarmee we ons land wederom op de wereldkaart zetten.

Deel dit bericht op uw sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
0
Geen producten in je winkelwagen.