stemja.vlaanderen
Vlaamse onafhankelijkheid binnen handbereik

Vlaamse onafhankelijkheid binnen handbereik

4/10 Vlamingen overtuigd volgens iVOX-peiling Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws

Het is niemand ontgaan dat een stem op 9 juni ook grondige veranderingen kan teweegbrengen op communautair vlak. De geesten lijken op dit gebied te rijpen, aangezien 40,2 procent van de respondenten in de hierboven vernoemde peiling voorstander is van een onafhankelijk Vlaanderen en 46,7 procent alle bevoegdheden naar de regio’s wil overbrengen, met uitzondering van Defensie en Buitenlandse Zaken. Dat nu een nipte meerderheid van 50,5 procent zich nog in het federale Belgische verhaal thuis voelt, is een historisch laag cijfer. Voor de Vlaamse Volksbeweging is dit een ideaal moment om de druk op te voeren!

Consequent aan haar geactualiseerde missie en vanuit haar pluralistische ingesteldheid wil de Vlaamse Volksbeweging dan ook het draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid verder vergroten en het debat over dit streefpunt opentrekken. Hiervoor engageert de VVB zich in een samenwerkingsverband met PAL Academie vzw. Beide spelers zetten zich in voor Vlaamse onafhankelijkheid en hebben complementaire troeven. De ‘onafhankelijkheidsbarometer’ die als resultaat van deze alliantie tot stand zal komen, is erop gericht om samen meer te bereiken voor Vlaanderen dan alleen en er allebei sterker van te worden. De eerder opgestarte ‘Ja! voor Vlaanderen’-campagne wordt in dit kader nieuw leven ingeblazen.

De barometer zal op donderdag 9 mei in Mechelen worden voorgesteld.

Met deze peiling wordt het idee doorbroken dat de Vlaamse onafhankelijkheid enkel een droom zou zijn van een selecte politieke elite. Wij als Vlaamse Volksbeweging waren al langer van dit gegeven overtuigd en zijn dan ook verheugd om te constateren dat ook onze jaren van inzet de vruchten afwerpen. Vooral de vaststelling dat slechts 40,1 procent van de Vlamingen de bevoegdheden bij het federale niveau wil houden, ten opzichte van 46,7 procent die buiten de internationaal gerichte beleidsdomeinen alles naar het Vlaamse regionale niveau wil overhevelen, spreekt boekdelen.

Deze cijfers wijzen duidelijk op de erosie van de Belgische staat. Eerdere peilingen leken te suggereren dat België volgens de meeste Vlamingen werkte, maar na de coronapandemie, het afnemen van de koopkracht van de burger en het gedraai rond de kernuitstap is het duidelijk dat de Vlaming een ander bestuur wenst. De Vlaming stuurt hiermee het duidelijke signaal naar de Wetstraat dat hij meer beslissingsrecht wenst en zijn eigen klemtonen wil kunnen leggen. Iets wat niet gaat binnen de huidige structuren van de rechtstaat. Onontkoombaar zullen de Vlaamse onafhankelijkheid en het confederalisme als belangrijke thema’s deel uitmaken van de verkiezingscampagnes voor de nakende verkiezingen.

Voor de VVB is het belangrijk dat er stappen in de juiste richting worden gezet. Zo pleit de vereniging voor een federale regering met een Vlaamse meerderheid en roept ze alle Vlaamse partijen op om verantwoordelijkheid te nemen in naam van alle Vlamingen. Hierbij moet er ingezet worden op de verdeling van de bevoegdheden naar de regio’s, bij uitstek de sociale zekerheid. Indien er mogelijkheden bestaan, dienen de Vlaamse partijen over het hele politieke spectrum samen te werken om dit te bewerkstelligen. Onze missie is de Vlaamse onafhankelijkheid en we zijn ervan overtuigd dat er binnen de politieke partijen ook een groeiend idee is om dit te bewerkstelligen, ook al laat niet iedere partij in haar kaarten kijken of luistert ze (nog) niet naar haar achterban.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.