Het woord van de voorzitter

Her woord van de voorzitter

Beste lezers,

Onze beweging en daarmee ook Vlaanderen hebben een vruchtbare lentemaand achter de rug. Maart bracht ons het eerste VVB-jongerencongres sinds jaren, een Vlaams Nationaal Zangfeest dat velen nog lang zal heugen en een geslaagde bevlaggingsactie tijdens de Ronde van Vlaanderen, waarmee we ons land wederom op de wereldkaart zetten.

In deze uitgave verzorgen we een terugblik op onze gedeelde inspanningen om enkele maanden voor de verkiezingen te bewijzen dat het Vlaamse zelfstandigheidsstreven in 2024 springlevend is en enkel nood heeft aan kansen om zich te manifesteren.

Het moge duidelijk zijn dat de Vlaamse Volksbeweging een vereniging is van werkers en doeners. Hetzelfde geldt voor de organisaties en initiatieven die wij naar de toekomst toe op verregaande wijze willen ondersteunen. Wij wensen niet rijk te worden op een vermeend flamingantisme, aanvaarden geen appelen voor citroenen en geloven niet in overwinningen die enkel op papier kunnen worden vastgesteld.

De acties doorheen de afgelopen maanden hebben aangetoond dat we dit standpunt in Vlaanderen met velen delen. In de aanloop naar de verkiezingen zullen wij met en voor onze mensen volharden en ons tomeloos inzetten voor Vlaanderens onafhankelijkheid.

De VVB zit niet vast aan een partij en spreekt dan ook steeds ongebonden het goede woord. Onze gemeenschap zal echter ter plaatse blijven trappelen zolang wij niet beschikken over ons volledig recht. Er ligt dan ook nog veel werk op de plank. Tot nu toe hebben we onze krachten gehergroepeerd, nu moeten we aan het organiseren gaan. Dit willen we onder andere doen aan de hand van onze nieuwe ‘onafhankelijkheidsbarometer’.

Consequent aan onze missie wil de VVB namelijk het draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid vergroten en het debat over dit streefpunt opentrekken. Hiervoor engageert onze vereniging zich in een samenwerkingsverband met PAL Academie. Beide spelers zetten zich in voor Vlaamse onafhankelijkheid en hebben complementaire troeven. De onafhankelijkheidsbarometer die als resultaat van deze alliantie tot stand is gekomen, is erop gericht om samen meer te bereiken voor Vlaanderen dan alleen en er allebei sterker van te worden. Onze eerder opgestarte ‘Ja! voor Vlaanderen’-campagne wordt in dit kader ook nieuw leven ingeblazen.

Het doel van dit vernieuwend project is om de bevolking op een centrale kieswebstek de mogelijkheid te bieden om via ‘Itsme’ een stem uit te brengen aangaande de vraag of men voorstander is van een onafhankelijk Vlaanderen. De participanten kunnen kiezen tussen ‘ja’ en ‘nee’ en hebben de mogelijkheid om hun keuze te beargumenteren. Het is de bedoeling om concreet op zoek te gaan naar het waarom van hun stemgedrag.

Met de lancering van de onafhankelijkheidsbarometer kan de VVB zich in de aanloop naar een nieuwe beleidsperiode opnieuw ontpoppen als de voortrekker van de Vlaams-nationale beweging en overal in Vlaanderen activiteiten organiseren om mensen ertoe aan te zetten hun stem uit te brengen. Dit dient te gebeuren door middel van oproepen, spreekbeurten, vergaderingen en van deur tot deur als het moet om in een gemeente de laatste stem te winnen om er een ‘dorp van de onafhankelijkheid’ van te kunnen maken.

De toekomst belooft veel goeds. De jeugd is met ons en ook de oprechte Vlamingen zullen ons volgen. De nodige eendracht in onze rangen is er en zal ook blijven. Zo gaan we recht op ons doel af.

Krachtdadig optreden is evenwel enkel mogelijk dankzij de steun van onze leden. Daarom doe ik hierbij graag een ultieme oproep aan al diegenen die hun lidmaatschap voor het jaar 2024 nog niet hernieuwden: steun de VVB met uw lidmaatschapsbijdrage en lever zodoende een nuttige bijdrage aan het zelfstandigheidsstreven van uw gemeenschap!

Michael Discart

Voorzitter VVB

Word lid

En ontvang elke maand ons maandblad ONAF.

ONAF MEI 2024

Meer van de voorzitter

Deel dit bericht op uw sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
0
Geen producten in je winkelwagen.