Brief aan de VVB leden

In zijn brief aan de VVB-leden van maart heeft nationaal voorzitter Hugo Maes het over het democratisch deficit van coronamaatregelen, de wilde plannen van Vivaldi voor een volgende staatshervorming en de noodzaak, voor alle V-partijen, om samen aan het onafhankelijkheidszeel te trekken. Veel leesplezier! 

Brief aan de VVB leden van Hugo Maes

Beste lezer,

Nu de kortemaand de lente in de knop doet kiemen, zijn wij met zijn allen én samen met de pandemie een dik jaar onderweg naar “ergens”. Niettemin tuft door de quarantainetunnel van anderhalve meter, de trein nog tergend traag de weer normale toekomst tegemoet. We weten ondertussen dat de regeringen Wilmès en De Croo mekaars gelijke zijn in het afleggen van een covid-brokkenparcours. Van mondkapjes tot vaccins, één paternoster van halve waarheden, krakkemikkige communicatie, calamiteiten, onlogische regelneverij en nu vooral traagheid.

Maar er is meer...

Verdonkermaand onder het web van corona-regels, organiseert de Vivaldi-regering nogal wat randschade voor Vlaanderen. Dat dit clubje niet representatief is voor ons Vlamingen, wisten we al. Maar daar bovenop vegen De Croo en co.  nog ongegeneerd de democratische spelregels onder de groene tatami van het federale halfrond.

Nogal wat excellenties bezetten schaamteloos een kabinet zonder ook maar één stem bij de kiezer behaald te hebben. De Kamer wordt gedegradeerd tot een overbodige praatbarak,  terwijl de Vivaldi’s autoritair en ongegeneerd zonder volmachten maar met ministeriële besluiten de plak zwaaien. De riedel dat de Raad van State het allemaal koosjer zou vinden is nogal doorzichtig. Als je geen advies vraagt en toch al een paar keer wordt terug gefloten, dan weet je het wel zeker?

Brief aan de VVB leden van Hugo Maes

Geen oppositie van burgers en partijen

Alle oppositie van burgers en partijen wordt onder het mom van de veiligheid en volksgezondheid met boetes en dagvaarding gemuilkorfd. Het mag gezegd dat de Vlaamse regering hier duidelijk beter scoort door woord en wederwoord in de Schelp een stem te geven.

In het overlegcomité is de ploeg van J.J. dan weer onzichtbaar. De Minister -President zit duidelijk geprangd tussen zijn Vlaamse coalitiepartners die het tricolore vaderland (?) een voetje voor geven. Veelal om de poen is het hen te doen. 

Brief aan de VVB leden van Hugo Maes

Voor de Vlaamse staatsvorming in de volgende legislatuur en dito grondwetsherziening is meer dan waakzaamheid geboden.

Ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) – verantwoordelijk voor institutionele hervorming – richten nog maar eens een Dialoogplatform op waarin zal worden nagedacht over de ‘toekomst van het Belgisch federalisme’.

Met het zoeken naar experimentele vormen van burgerparticipatie zoals “burgerkabinetten of gemengde panels waar naast parlementsleden ook door loting geselecteerde burgers, vertegenwoordigers van het middenveld, academici, experten en burgemeesters op vrijwillige basis deel van uitmaken “ ziet elke rechtgeaarde Vlaamse autonomist de bui al hangen.

Alle truken van de foor worden aangewend, tot en met het degraderen van de verkozen parlementaire vertegenwoordiging, en dat alles om het  terminaal tricolore misbaksel van 1830 in de steigers houden. “Pour le besoin de la cause” de communautaire vis verdrinken, heet dat dan. 

Zes werkgroepen

De PS heeft intern liefst zes werkgroepen opgezet om de nieuwe staatsstructuur uit te tekenen. En Magnette zat al samen met de voorzitters van de MR en Ecolo, om tot één Franstalige eisenbundel te komen. Straks komen ook cdH en DéFI er bij. En wat is hun voorstel, denk je dan: vier volwaardige regio’s als hoeksteen van het nieuwe België.

De Franstaligen zijn dus niet langer ‘demandeurs de rien’ maar opteren voor het voortbestaan van de BelZiek met daar boven op het verdwijnen van de gemeenschappen ten bate van 4 regio’s met ook Brussel als volwaardig gewest. Waarbij de band met de Vlaamse Gemeenschap wordt doorgeknipt.

Alle hens aan dek

Dat Vlaanderen zo definitief de numerieke meerderheid verkwanselt en blijft betalen, is een detail.

Alle hens aan dek dus om de krachten te bundelen en vooraf een strategie op te bouwen. Als het om Vlaanderens autonomie gaat, dan verwachten wij -VVB-ers – dat partijpolitiek Vlaanderen met de V-partijen op kop voor de  grootste gemene deler gaan, die hen bindt.

Eenmaal onafhankelijk kunnen ze nadien naar godsvrucht en vermogen voor het eigen groot gelijk gaan.

Brief aan de VVB leden van Hugo Maes

NU PRIMEERT DE ONAFHANKELIJKHEID VAN VLAANDEREN.

Partijbelangen kunnen hier geen excuus zijn.

Op hoop van zegen, Ued. Goetwillighe Dienaer, in alles wat ick lichteleik vermach.

Hugo Maes  –  Voorzitter Vlaamse volksbeweging vzw.

.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.