FUMUS PERSECUTIONIS

Spaanse lawfare tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging

Zal het Europees parlement de onschendbaarheid van de Catalaanse volksvertegenwoordigers opheffen ?

De Spaanse lawfare (oorlogsvoering door middel van de gerechtelijke procedures) is een verhaal zonder einde.

Terwijl inmiddels de huidige parlementsvoorzitter, Roger Torrent, en drie leden van het bureau worden vervolgd omdat ze toelieten dat, in 2019,  een resolutie over zelfbeschikking ter stemming werd voorgelegd en rechter Llarena opnieuw de uitlevering vraagt van conseller Lluis Puig, werd ook het Europees parlement in versneld tempo ingeschakeld. 

Daar wordt vanaf 11 maart in de plenaire vergadering gestemd over de opheffing van de parlementaire onschendbaardheid van Carles Puigdemont, Clara Ponsatí en Toní Comin.

FUMUS PERSECUTIONIS
Carles Puigdemont
FUMUS PERSECUTIONIS
Clara Ponsatí
FUMUS PERSECUTIONIS
Toni Comin

Op 2 maart jl organiseerde ANC Internationaal een FB-debat tussen professor Clara Ponsatí, één van de vervolgde parlementsleden, en dr. Vincent Scheltiens, historicus gespecialiseerd in Spaans nationalisme over deze procedure.

Mevrouw Ponsatí stelde duidelijk dat, door de commissie die de zaak eerst onderzoekt voor ze naar de plenaire gaat, procedurefouten werden gemaakt.  En dat een uitlevering van de drie Catalanen niet enkel een regelrechte aanfluiting zou betekenen van de Europese normen en waarden maar ook een nooit gezien precedent zou scheppen binnen het Europees parlement.

Hoe dan ook is de kans bijzonder groot dat andere belangen zullen meespelen. Zoals door Vincent Scheltiens benadrukt staat Europa, door de machtsverdeling die er heerst, momenteel niet te wachten op nieuwe staten die zich afscheuren van bestaande lidstaten. Met uitzondering van Schotland misschien, maar daar spelen andere redenen die met de brexit te maken hebben. Ook al is dit conflict een louter politiek conflict, dat, haast per definitie,  niet door de rechtbanken hoort beslecht te worden.

Het volledige verweer van Carles Puigdemont vindt u in bijlage.

Wat wij nog wel kunnen doen is onze Vlaamse EU-parlementsleden minstens een gewetensvraag stellen, opdat in deze stemming de mensenrechten het zouden halen van politieke machtsspelletjes. Samen met ANC vragen wij u dus om deze politici aan te schrijven, in de hoop dat ze aan deze oproep een gevolg zullen verlenen. 

U vindt hierna de e-adressen van alle Vlaamse parlementsleden in het Europees parlement en het e-bericht dat u hen kan adresseren, aangevuld met uw naam en voornaam.  

Dank bij voorbaat! 

Hilde Roosens

Foto’s in dit artikel: © Reporters.be en Wikipedia

FUMUS PERSECUTIONIS

FUMUS PERSECUTIONIS

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.