De Vlaamse beweging én de V-partijen streven in alle diversiteit samen naar één enkel gemeenschappelijk doel : een onafhankelijke Vlaamse staat’ schrijft nationaal voorzitter Hugo Maes in zijn maandelijkse brief aan de leden van de VVB. “

Beste lezer,

“Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande.” Zo illustreerden Piryns en Feremans in 1945 met woord en klank  dat de Vlaamse beweging niet enkel generaties onbaatzuchtige idealisten voorbrengt maar ook een kwalijke traditie van verdeeldheid, tweedracht en kortzichtig beter weten herbergt.  Vandaag leeft dit euvel nog. Wij hebben als Vlamingen hierop wel geen exclusief patent maar het blijft pijnlijk ambetant als we voor Vlaanderens autonomie willen gaan. Dus vrienden, werk aan de winkel en vandaar deze oproep om SAMEN de hand aan de ploeg te slaan. Een opdracht zowel voor nationalistische partijen als voor de politiek ongebonden Vlaamse bewegers.

Het einddoel

Over het EINDDOEL zullen we het hopelijk vlug eens zijn. Volksnationalisme staat sowieso voor de vorming van een autonome staat met de volksgemeenschap als fundament: volk wordt staat. Een rechtgeaard Vlaams-nationalist gaat niet voor minder dan voor onafhankelijkheid en zo’n staatsconstructie laat zich ook niet laat pramen tussen partijkleuren of ideologisch links tot rechts. Dus zou een consensus snel gevonden moeten worden. En zover ligt de eindmeet nu ook weer niet. We beschikken al over een eigen parlement en regering, autonome bevoegdheden, eigen wetgeving en (nog niet alle) eigen centen. Hoog tijd dus dat onder impuls van de Vlaams -nationalisten finaal de klus geklaard wordt.

De financiering van de politieke partijen
 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF MEI 2024
  Screenshot
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon 'ONAF', Meinummer 'ONAF' Mei 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden Niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande; Maak dat uit d’oude bron nieuw leven nogmaals vloeit, Schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen, Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen, Tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.

  Piryns en Feremans

  Gezamenlijke aanpak

  Een GEZAMENLIJKE AANPAK is dan weer een pak moeilijker. Partijen worden geacht over alles een eigen mening te hebben en daarin verschillen ze van mekaar. Niks mis mee om te vissen naar de stem van de kiezer. Maar dat geldt niet als het om de realisatie van een Vlaamse staat gaat, want onafhankelijkheid is prioritair, overschrijdt de partijgrenzen of ideologieën en is de facto kleurloos. Omdat beschamende horigheid aan Flup en de BelZiek nu eenmaal tot het DNA behoort van de traditionele partijen, is het des te noodzakelijker dat de V-partijen een eensgezind strijdplan smeden rond onafhankelijkheid en de thema’s duiden waarover nooit concessies gedaan worden: transfers, Vlaamse rand, faciliteiten, landsgrenzen, niet loslaten van Brussel…enz. De kiezer mag gerust weten dat ze hierover eensgezindheid is. Een werkbare V-meerderheid hierover is te hopen. In alle geval moeten de trado’s de hete adem van radicaal Vlaanderen voelen.

  Dat de ongebonden bewegers op hun beurt dezelfde oefening maken, is zonneklaar. Hier ogen zwart en geel trouwens ook in meer dan 50 tinten, maar dat mag geen hinderpaal zijn om de bestaande verscheidenheid in tal van andere thema’s te overstijgen.

  Geen illusies

  Ik maak mij geen illusies. Om het Vlaams-nationale Vlaanderen EENSGEZIND NU voor een eigen staat te doen gaan, is de hulp van alle militanten aan de basis meer dan nodig. In partij en vereniging moet de dwingende eis voor Godsvrede en zelfbestuur luid klinken. Hier wil ik met de VVB een aanzet toe geven. Wie meedoet, laat het ons weten. Het is meer dan tijd om “ ons land herop te bouwen tot STATIG als een eik voor U ons volk herbloeit.”   

  Ued. Goetwillighe Dienaer, itn alles wat ick Lichtelyck vermach

  Hugo Maes 

  voorzitter VVB.

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.