23-J en de plannen van PP en Vox

Twee bar slechte arresten

Terwijl Vivaldi en de Vlaamse regering andere katten te geselen hebben ging zo goed als geen aandacht van onze media naar twee recente arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 5 juli jl.

Daarin werd uitspraak gedaan in de procedure waarbij de Catalanen Carles Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí in beroep gingen tegen de opheffing van hun parlementaire immuniteit, die eerder werd beslist door het Europees parlement.

In de arresten van 5 juli blijkt dat de drie parlementsleden overduidelijk aan het kortste eind trokken.

En ook al bestaat er nog een mogelijkheid tot cassatieberoep : de kans  om opnieuw te worden opgepakt en uitgeleverd aan Spanje , zeker buiten ons Vlaams, Nederlandstalig rechtsgebied, wordt opnieuw actueel voor voormalig minister Comín en president Puigdemont. De aard van de tenlasteleggingen die gelden tegenover Clara Ponsatí staan haar uitlevering in de weg.

De druk op de Spaanse onderzoeksrechter Pablo Llarena om niet te dralen met een nieuw aanhoudingsbevel – ook het herhalen daarvan werd inmiddels door een Europese rechtbank goedgekeurd- neemt dan ook toe. Meer nog, de neofranquistische partij VOX legde reeds een verzoekschrift neer waarbij ze poogt om rechter Llarena zonder verder uitstel te dwingen tot het uitvaardigen van een dergelijk aanhoudingsbevel.

23-J

Dat de Spaanse partijen, zoals VOX, zich daarbij harder dan ooit profileren heeft uiteraard ook te maken met de nationale verkiezingen die op 23 juli zullen plaatsvinden in Spanje. Op 28 mei leed de partij van zittend premier Sanchez een zware nederlaag in de lokale en regionale verkiezingen. (zie Onaf van juli) . Waarbij hij er voor koos om ook voor het Spaanse  parlement, verkiezingen uit te schrijven.

De peilingen verlenen geen duidelijkheid over een mogelijk resultaat. Volgens de enen zou de PSOE (socialisten) van Pedro Sanchez winnen, de andere keer wordt voorspeld dat  het rechtse Partido Popular (PP), onder leiding van Alberto Nuñez Feijóo een absolute meerderheid zal verwerven.

Gelet op het resultaat van 28-M is één van de meest waarschijnlijke opties dat PP samen met VOX genoeg stemmen zal krijgen om samen een absolute meerderheid te behalen en dreigt voor de Catalaanse independentisten, in dat geval, als we opiniejournaliste Odei Etxearte in Vilaweb (18 juli 2023) mogen geloven, een absoluut horrorscenario.

Linguïcide

Daar waar het maar enigszins kon, omdat de resultaten van 28-M en eerder dat toelieten, werden al de eerste stappen gezet richting terugdringen van het Catalaans en het daarmee geassocieerde separatisme. Onder andere in Valencia en op de Balearen.

Zo zegde VOX in openbare bibliotheken het abonnement op Catalaanstalige tijdschriften op, net omdat ze in het Catalaans verschijnen en daardoor ‘subversief’ zijn. Waarop sommige uitgevers prompt een gratis exemplaar aanboden.  En de boodschap meegaven dat VOX er misschien wat kon uit leren.

Op de scholen gaat het er minstens even hevig aan toe.

Het onderwijs in het Catalaans, dat aan de oorsprong lag van het succes van het doorbreken van de Catalaanse bewustwording, en het invoeren van de Catalaanse taal in de administratie worden waar mogelijk reeds teruggedrongen.

PP heeft een lijstje klaar waarbij 25% van de leertijd op school in het Castiliaans zal dienen te verlopen en zal worden ingezet op volledige tweetaligheid en gelijkwaardigheid van Castiliaans en ‘de officieel geldende mede-taal’ – dus Baskisch of Catalaans, bij voorbeeld.

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon ONAF februari 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • 23-J en de plannen van PP en Vox

  Spaanse natie en Hispanidad

  Voor VOX mag het wat meer zijn. Daar heeft men het over ‘taalapartheid’ in de bestaande regeling, die eerste- en tweederangsburgers tot gevolg zou hebben, naar gelang ze er al dan niet in slagen om de lokale taal, na jaren verblijf in Catalonië bvb, al dan niet te beheersen. Een fenomeen dat ons, in de Vlaamse rand, bekend in de oren klinkt.

  Om ‘discriminatie’ te vermijden is het bijgevolg onontbeerlijk om het gebruik van het Castiliaans overal opnieuw in te voeren, beweert VOX,  want met ‘hun taalpolitiek’ hebben de separatisten ‘segregatie’ in de hand gewerkt en gepoogd om ‘valse identiteiten’ te creëren, om bepaalde gebieden op een kunstmatige manier homogeen te laten worden.

  Het ‘recht’ van leerlingen op scholing in het Castiliaans dient bijgevolg overal nageleefd te worden, een toestand waarop een Spaanse inspectiesysteem voortaan, indien de dromen van VOX werkelijkheid worden, waar nodig met harde sancties, zal toezien.

  Aan al dat ‘separatistische indoctrineren ‘moet paal en perk gesteld worden door de bevoegdheden inzake onderwijs opnieuw te centraliseren. Richting Madrid dus. Dat indoctrineren dient plaats te ruimen, volgens VOX, voor onderwijs van ‘ de Spaanse geschiedenis, de Spaanse nationale identiteit, de bijdrage van Spanje aan de beschaving en aan de universele geschiedenis met bijzondere aandacht voor nationale helden, de Spaanse vlag, het Spaanse volkslied, de Spaanse kroon en kennis van alles wat deel uitmaakt van de ‘Spaanse natie en de Hispanidad’, één van de stokpaardjes van dictator Franco. Dit alles maximaal juridisch (strafrechtelijk) beschermd. Uiteraard.

  Om te werken in de administratie of in de medische sector is in de VOX-toekomst geen kennis van het Catalaans meer vereist – datzelfde geldt overigens voor de PP.

  Speciaal voor Puigdemont & co…

  …wordt het deze keer echt oorlog, belooft zelfs PP.

  Teruggedraaid alles wat bekomen werd door de Catalaanse socialisten en linkse nationalisten van ERC die, naar ons aanvoelen en dat van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, daartoe toch enigszins hun ziel verkochten aan Madrid.

  Van een nieuw referendum kan nooit nog sprake zijn, het misdrijf van opruiing (een juridisch anachronisme van jewelste en een strafrechtelijke draak van formaat) wordt ‘verbeterd en geactualiseerd’ opnieuw ingevoerd, in het bijzonder voor wie zich ontrouw toont aan de Spaanse grondwet en de (Spaanse) vrede en grondwettelijke orde in het gevaar brengt, door referenda of volksraadplegingen en andere soortgelijke samenzweringen te willen organiseren.

  Als het van VOX afhangt mag een en ander voortaan ook wat zwaarder bestraft worden.

  De nieuwe wet op het ‘indult’ (een soort gedeeltelijke kwijtschelding van straf maar zonder amnestie- het regime dat momenteel de politieke inmiddels vrijgelaten gevangenen treft) wordt uiteraard afgeschaft.

  En wie vervolgd wordt – ook al werd die persoon nooit veroordeeld – kan nooit nog kandidaat zijn voor verkiezingen. Zoals het betaamt voor terroristen en, volgens PP en VOX, voor president Puigdemont. Maar niet in een rechtsstaat!

  74690623-J en de plannen van PP en Vox

  En er volgt meer

  VOX belooft dat, met onmiddellijke ingang, opnieuw toepassing zal worden gemaakt van een regime zoals onder artikel 155 van de grondwet – herinner u de bestuurlijke en financiële curatele waaronder Catalonië geruime tijd werd geplaatst door Mariano Rajoy .

  Want autonoom regeren en daarbij de ‘eenheid van Spanje aanvallen’ kan niet meer geduld worden. Daar waar ‘separatisten’ aan de macht zijn, die Spanje willen weggommen, moet de Spaanse staat in de administratie en militair zichtbaar aanwezig zijn. En moeten separatistische partijen onwettelijk kunnen verklaard worden. Haatmisdrijven, die toch nooit worden vervolgd lastens wie ze echt begaat, met name de separatisten, extreem-links en totalitaire ideologieën, mogen dan wel verdwijnen uit het strafwetboek.

  En om de cirkel rond te maken, en de middelen (vooral afkomstig uit Baskenland en Catalonië) voortaan eerlijk te verdelen, zullen ook daar, als het van VOX afhangt, alle bevoegdheden opnieuw centraal uitgeoefend worden.

  Wie dus juicht dat  in Spanje rechts terug aan de macht komt of graag op de foto gaat met voorzitter Abascal van VOX én Catalaans nationalisme  een warm hart toedraagt, denkt dus zondag beter twee keer na voor dat te herhalen. Want het ene is niet compatibel met het andere.

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelmand