Weldra meer podcasts

U kon de podcasts van de VVB hier en via ons soundcloudkanaal volgen. Met deze gesprekken over het Witboek zit onze eerste reeks er op. Vragen en commentaar zijn nog steeds welkom. In september staan wij er opnieuw, met nieuwe afleveringen om te beluisteren en te herbeluisteren.

Nog net voor corona al onze gewone activiteiten brutaal stopzette kon de VVB uitpakken met haar lang aangekondigde Witboek Vlaamse Staatsvorming.

Geen gedetailleerd stappenplan naar onafhankelijkheid. Daar zijn anderen beter in gespecialiseerd en daarvoor beschikken wij niet over voldoende middelen. Maar een boek dat op een bevattelijke manier de problematiek schetst rond Vlaamse onafhankelijkheid, dat antwoorden en argumenten wil aanreiken en dat wil aanzetten tot verder nadenken. En, vooral, tot verder werken.

Onze nieuwe webstek biedt ons de kans om dit ook via podcasts tot bij u te brengen. Daar hebben wij de voorbije maanden intensief gebruik van gemaakt. Onder de deskundige technische leiding van Francis Bruyninckx, en, omdat ook, vooral zelfs, het luisterplezier telt, onder de vorm van een gesprek met, uiteraard, Wilfried Haesen.

 

Zoals het hoort werd de serie ingeleid door onze VVB-voorzitter. Waarna Guido Moons, die de werkzaamheden rond het Witboek heeft geleid, en Tom Garcia, die instond voor de eindredactie aan het woord kwamen. 

Geen thema werd uit de weg gegaan. Niet Brussel, waarover prof. dr. Jan Degadt ons boeiende uitleg verschafte, niet de noodzakelijke splitsing van de sociale zekerheid, die door Jürgen Constandt werd toegelicht, niet de heikele faciliteiten waar Bart Laeremans tekst en uitleg bij verschafte. Wij brachten niet enkel uitleg bij het waarom, maar ook bij het hoe.

Waarvoor wij een beroep mochten doen op prof.dr. Matthias Storme voor het juridische luik, prof.dr.Bart Maddens voor de politieke aspecten, en uiteraard op Steven Utsi die mee aan de oorsprong lag van het hele Witboek initiatief en als auteur van ‘de Ordelijke Opdeling’ beter dan wie ook weet waarover hij spreekt.

Onze serie wordt afgesloten op zaterdag 19 juni. Wij willen langs deze weg alle sprekers en medewerkers, maar ook u luisteraars, danken voor uw aandacht en voor het delen van de uitzendingen via sociale media. De podcasts kunnen nog steeds beluisterd worden, onder andere via onze webstek
Weldra meer podcasts

Het Witboek is te koop in onze (web-)winkel.

Met uw eventuele vragen kan u schriftelijk bij ons terecht, al dan niet via ons e-adres podcast@vvb.vlaanderen. Wij beantwoorden ze graag.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

Beluister hier alle afleveringen van de reeks podcasts over het Witboek Vlaamse Staatsvorming

Overzicht
Ordelijke opdeling
Onafhankelijkheid
Staatsschuld
Faciliteiten
Juridische houdgreep
Sociale zekerheid
Brussel - deel 2
Brussel - deel 1
Wie doet wat?
Historiek
Introductie

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelmand