Europees burgerinitiatief

Klop de Europese Unie wakker. Wordt jij één van de 12000 ondertekenaars?

Hypocrisie heerst in Brussel

Los van of je nu voor of tegen de Europese Unie bent, over één zaak is iedere neutrale waarnemer het wel eens: een zekere vorm van hypocrisie bepaalt het beleid op het Europese eiland in de Brusselse Leopoldswijk. Vermanende vingertjes richting Polen, Hongarije, Groot-Brittannië zijn legio. Maar ook tot ver buiten onze Europese grenzen (Hong-Kong bijvoorbeeld) rijkt de belerende Europese arm. 

Maar o wee als een grote lidstaat van één van de grote drie grote fracties (de christen-democratische EVP, de sociaal-democratische S&D of het liberale Renew Europe) buiten de lijntjes kleurt. Dan kijken de meerderheidsgezichten eensgezind de andere kant op. 

Vooral Spanje en in mindere mate Frankrijk krijgen zo een vrijgeleide om zowel de Europese als de universele rechten aan hun staatsnationale laars te lappen. Voorbeelden zijn er in overvloed. Zo kreeg onlangs Clare Daly, de Ierse rapporteur over de grondrechten in de EU, het verbod om de Catalaanse zaak in haar rapport op te nemen.  

Gebruik de beschikbare middelen, zoals het ECI

Wie het goed voor heeft met Europese eenwording kijkt gefrustreerd toe. Anderen zien hierin het bewijs van hun grote gelijk dat de Europese superstaat een (erg) laag democratisch gehalte heeft. Wat kan je dan meer doen dan dergelijke zaken aan te klagen en in de openbaarheid te brengen? 

Eén keer in de vijf jaar kan je een bolletje zwart of rood kleuren op je Europese stembrief. Maar er is nog een middel: het ECI. Niet de boekenclub, maar wel het Europees Burgerinitiatief (in het Engels European Citizen’s Initiative – ECI). De Europese commissie omschrijft het al volgt: 

‘Meer inspraak in EU-beleid dat invloed heeft op uw dagelijks leven. Dat biedt het Europees burgerinitiatief, een unieke manier om de EU mee vorm te geven. U kunt de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetten voor te stellen. Zodra een initiatief één miljoen handtekeningen haalt, moet de Commissie beslissen wat er wordt ondernomen.’

Geef de EU mee vorm, of kietel haar ten minste

Momenteel loopt dergelijk initiatief dat onze steun verdient. Onder de wel erg onaantrekkelijke titel ‘Cohesiebeleid voor de gelijkheid van de regio’s en de duurzaamheid van de regionale culturen’ stellen de initiatiefnemers dat in het cohesiebeleid van de Unie bijzondere aandacht moet worden besteed aan regio’s met andere kenmerken op nationaal, etnisch, cultureel, religieus of taalgebied dan de omliggende regio’s.

Voor dergelijke regio’s, waaronder geografische gebieden zonder bestuurlijke bevoegdheden, moet economische achterstand worden voorkomen, moet duurzame ontwikkeling worden ondersteund en moeten de voorwaarden voor economische, sociale en territoriale samenhang worden gewaarborgd en dit alles op een zodanige manier dat hun eigenheid intact blijft. 

Daarom moeten die regio’s gelijke toegang tot de verschillende EU-fondsen krijgen en moeten hun eigenheid en economische ontwikkeling worden gewaarborgd, zodat de EU zich duurzaam kan ontwikkelen en haar culturele diversiteit kan behouden. Een nobel doel. 

Het initiatief gaat uit van een deel van de Hongaarse minderheid in Roemenië. Deze bevolkingsgroep leeft daar in Szeklerland, een soort Nagorno-Karabach in Roemenië. Velen onder ons zijn wellicht benieuwd hoe de Europese Commissie daar op zal reageren. Wat er ook van komt, een duidelijk signaal is het in alle geval. Dus moet deze vraag er komen. 

De petitie praktisch

Naast het miljoen handtekeningen (die hebben ze al ruimschoots) moet het burgerinitiatief een quorum halen in zeven EU-landen. Vijf zijn er al binnen: Roemenië, Hongarije, Kroatië, Slovakije en Litouwen. In Zweden zijn al 80 % van de broodnodige handtekeningen binnen, in ons land ontbreken er nog zo’n 12.000.  ICEC, de internationale koepel waar de VVB toe behoort, zet mee haar schouders onder dit project. Wij roepen dan ook mee op om dit initiatief te steunen. 

Je kan hier tekenen: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative . Door corona is de limietdatum om handtekeningen te verzamelen, verlengd tot 7 februari 2021. Je vindt meer info op https://www.nationaleregios.eu/

Steven Vergauwen
internationaal secretaris ICEC vzw – VVB ambassadeur 

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF MEI 2024
  Screenshot
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon 'ONAF', Meinummer 'ONAF' Mei 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • Wie dat wenst, kunnen we in contact brengen met Attila Dabis, de Internationale Coördinator van het Institute for the Protection of Minority Rights (IPMR). Hij is steeds bereid om bijkomende informatie te verstrekken of om online een interview te geven.

  Gelijkwaardigheid voor Europa regio's
  Dabis Attila

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.