Een nieuw bestuur voor de VVB

Een nieuw bestuur voor de VVB

Een nieuw bestuur voor de VVB

Na onze reeks over het rijke verleden van de VVB richten we volop onze blik op de toekomst.

Het spektakel dat Vivaldi ten toon spreidt, van kibbelkabinet naar leugenpaleis, is allesbehalve fraai. Dat een onafhankelijk Vlaanderen binnen bereik ligt blijkt niet enkel uit de recente peilingen: het wordt ook meer en meer een noodzaak willen we niet meegetrokken worden in het Waalse en Franstalige moeras van schandalen en schulden. De liefde van onze zuiderburen voor de artificiële miskleun, gaat immers voornamelijk door onze Vlaamse portemonnee.

Boven al hebben ook de Vlamingen recht op een eigen democratie en staat, waarin wij, en niet een ander volk, bepalen hoe ons land wordt bestuurd. 

Met een nieuw VVB-bestuur bereiden wij vanaf nu 2024 – of federaal eerder – op volle kracht voor!

Wil u ons ook verder financieel een duwtje in de rug geven dan kan dat door een gift voor één van onze projecten. Bedraagt uw gift 40 € of meer dan krijgt u bovendien van ons een fiscaal attest waardoor uw geld alvast niet in de Belgische bodemloze schuldinput belandt.

Dank bij voorbaat en veel leesplezier!

Op naar drie jaar vol Vlaams militantisme! 

De VVB houdt om de drie jaar verkiezingen. Lokaal, bij de afdelingen en provincies, maar ook nationaal. Vorige maand was het weer zover en duidde de algemene vergadering de nieuwe bestuurders aan die onze vzw gedurende de drie volgende jaren zullen (bege)leiden. 

Een nieuw bestuur voor de VVB
Raad van Bestuur vergadering - Denkdag

Oude en nieuwe gezichten

Sinds 2016 wordt de voorzitter van de VVB rechtsreeks door de algemene vergadering verkozen. Nationaal voorzitter Hugo Maes wou er nog een termijn bijnemen en zijn herverkiezing verliep probleemloos. De provinciale voorzitters maken sowieso deel uit van het bestuursorgaan van de VVB. In die hoedanigheid blijven Bob Wellens (Vlaams-Brabant) en Johan De Wit (Antwerpen) aan boord. De voorzitters van de provincies Limburg, Michael Discart, en Oost-Vlaanderen, Hilde Heyvaerts, lieten hun mandaat bevestigen door de algemene vergadering. In West-Vlaanderen wacht Hugo Maes nog steeds op een opvolger als voorzitter van de provincie.

Onze penningmeester Jan De Vogeleer en communicatiespecialist Wilfried Haesen zetten tot ieders tevredenheid hun opdracht voor de VVB nog drie jaar verder. Idem dito voor oudgediende Wim De Wit. Daarnaast werden door de algemene vergadering drie nieuwe bestuurders, geografisch netjes verspreid over heel Vlaanderen, aangeduid. Uit Antwerpen komt Dominic Potters (VVB Antwerpen) het bestuursorgaan vervoegen. Bij zijn voorstelling aan de vergadering legde hij de nadruk op zijn jonge leeftijd en, desalniettemin, ervaring als voorzitter van VOS. Dominic Potters studeert nog en schrijft artikels voor Doorbraak. 

Oost-Vlaanderen levert met André Segers (VVB Land van Aalst) een derde bestuurder op naast onze penningmeester, Jan De Vogeleer (VVB Gent) en Hilde Heyvaerts (voorzitter provincie Oost-Vlaanderen, Land van Aalst en werkgroep Nederlands). Voor André, oudgediende in de partijpolitiek, vult de VVB de lacunes van de politiek op en is het aan onze vereniging om de partijen bij de Vlaamse les te houden. Frank Van de Vyver (VVB Bachten de Kupe en sedert verschillende jaren lid van het politiek bureau) is arts van beroep en werd verkozen als derde nieuwkomer na een voorstelling die, volgens diegenen die het kunnen weten, even bescheiden was als Frank zelf. 

Een nieuw bestuur voor de VVB
Hugo Maes - VVB voorzitter
Een nieuw bestuur voor de VVB
Dominic Potters
Een nieuw bestuur voor de VVB
Bob Wellens
Een nieuw bestuur voor de VVB
Michael Discart
Een nieuw bestuur voor de VVB
Jan De Vogeleer
Een nieuw bestuur voor de VVB
Andre Segers
Een nieuw bestuur voor de VVB
Johan De Wit
Een nieuw bestuur voor de VVB
Hilde Heyvaerts
Een nieuw bestuur voor de VVB
Wilfried Haesen
Een nieuw bestuur voor de VVB
Wim De Wit
Frank Van De Vyver
Frank Van de Vyver

Tijdens de zitting van een bijzondere algemene vergadering, die meteen op de tweede statutaire vergadering van 2022 volgde, werden onze statuten vervolgens in overeenstemming gebracht met de vereisten van de vernieuwde vennootschapswetgeving. Eventuele verdergaande wijzigingen zullen door de algemene vergadering zelf voorbereid worden, zo kwamen we verder nog te weten. 

Het nieuwe bestuur ging meteen aan de slag en verdeelde tijdens een dagvullende vergadering op 10 december de statutaire functies tussen de verkozen bestuurders. Daardoor zal Johan De Wit verder de secretaris van de VVB blijven en Michael Discart zijn mandaat als ondervoorzitter verderzetten. Jan De Vogeleer blijft als penningmeester trouw op post. 

Het dagelijks bestuur van de VVB blijft de volgende drie jaar verder samengesteld uit voorzitter Hugo Maes, penningmeester Jan De Vogeleer en ondervoorzitter Michael Discart, die samen met de directeur het dagelijkse reilen en zeilen van onze vereniging bepalen. 

Wat de nieuwe bestuurdersploeg verder in petto heeft voor de volgende jaren, komt u spoedig te weten in dit tijdschrift, via onze webstek en uiteraard tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering. 

AV Vergadering Beveren
Algemene vergadering

Dankwoord

Bij dezen nog een welgemeend woord van dank aan de vorige ploeg en in het bijzonder aan de bestuurders die hun mandaat niet konden verderzetten, maar onze vereniging gedurende de voorbije drie jaar verder de goede richting uithielpen: Liesbet D’Haene, Tom Garcia, Bram Hermans en Mark Van Mullem. Ten slotte neemt de VVB eind december afscheid van stafmedewerker Johannes Meremans, die dichter bij huis, maar nog steeds binnen de Beweging, aan de slag gaat. Veel succes aan Johannes met zijn nieuwe uitdaging bij Cultuurlab Vlaanderen vzw. 

Wij geven ook nog even mee dat ons secretariaat gesloten zal zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar, waarna wij u allen, op 21 januari, verwachten op onze nieuwjaarsreceptie in Gent. Meer informatie daarover vindt u HIER en via onze nieuwsbrieven.

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.