Attila Dabis Ph.D

Attila Dabis Ph.D

Commissaris Buitenlandse Zaken
Szekler Nationale Raad

Gelijkwaardigheid voor Europa regio's

De jongste weken worden we geconfronteerd met corona besmettingen die dagelijks bijna verdubbelen. Het aantal ondertekenaars van deze Europese petitie verdubbelde de afgelopen week van 1000 naar 2000 handtekeningen. Als we die verdubbeling de volgende dagen kunnen aanhouden dan haalt het initiatief nog vóór zondag 8 november de broodnodige 15.000 handtekeningen in Vlaanderen en Wallonië. Dus allemaal: lezen, klikken, ondertekenen en delen. 

Een nieuwe kans om staatloze naties te mobiliseren. Laat die kans niet voorbijgaan. Je hebt nog tijd tot zaterdag 7 november. 

Boedapest, 25 september 2020. 

De onopgeloste kwesties van traditionele nationale gemeenschappen en staatloze naties zijn één van de veelvuldige problemen die zich stellen binnen de Europese Unie.

Meestal worden deze door de besluitvormers binnen de EU met wantrouwen en tegenzin bekeken. Ook al vallen veel van deze problemen onder de bevoegdheid van de Unie. Het Europese burgerinitiatief voor nationale regio’s (u kan ondertekenen tot zaterdag 7 november 2020) wil deze sluimerende toestand veranderen door gebruik te maken van de kracht van directe democratie.

Gelijkwaardigheid voor Europa regio's

Wij, de organisatoren van dit initiatief, zijn er vast van overtuigd dat het regionaal beleid van de EU bijzondere aandacht moet besteden aan regio’s met etnische, culturele of taalkenmerken die verschillen van die van de omliggende gebieden (zoals Vlaanderen, Catalonië of Szeklerland). Samenvattend noemen we deze gebieden nationale regio’s. Deze regio’s zouden de juiste financiële steun van de EU moeten krijgen om hun eigen cultuur, taal en identiteit in hun respectievelijke thuisland te behouden. Het initiatief nodigt de Europese Commissie uit om haar verplichtingen uit hoofde van de oprichtingsverdragen na te komen en actief bij te dragen tot het behoud van de culturele en taalkundige diversiteit binnen de EU. We streven naar gelijkheid tussen regio’s en de duurzaamheid van regionale culturen.

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF MEI 2024
  Screenshot
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon 'ONAF', Meinummer 'ONAF' Mei 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • Het idee van dit initiatief kwam uit een minder bekende nationale regio genaamd Szeklerland. Dit 13.500 km2 groot gebied gelegen in het zuidoosten van Transsylvanië in Roemenië herbergt ongeveer 800.000 personen. Daaronder ongeveer 650.000 Hongaars sprekende Szeklers die, hoewel ze deel uitmaken van de Hongaarse culturele natie, een duidelijke regionale identiteit bezitten, inclusief hun eigen vlag, wapen, en een volkslied. Terwijl Szeklerland vroeger een grensgebied was van het Hongaarse koninkrijk, werd het na de Eerste Wereldoorlog als gevolg van het Verdrag van Trianon  een centraal deel van Roemenië. Szeklers worstelen al 100 jaar om hun identiteit te behouden tegen Roemeense regeringen. Die stonden op veel verschillende manieren vijandig tegenover de gemeenschap, variërend van etnische zuivering, massale deportaties, inbeslagname van eigendommen en totaal onttrekking van het stemrecht in de XX eeuw. Tot de huidige maatregelen van grove schending van fundamentele burgerlijke vrijheden, de systematische niet-implementatie van wetten met betrekking tot de bescherming van minderheden en heimelijke economische discriminatie. Deze laatste factor brengt ons bij de belangrijkste drijfveren achter het genoemde burgerinitiatief.

   

  Eén van de redenen voor de organisatoren om aan dit initiatief deel te nemen, was de nogal ongelukkige praktijk van de Roemeense regeringen om de Szekler-gemeenschap economisch te discrimineren. De centrale regeringen dragen slechts een onevenredig laag bedrag aan EU-middelen over naar gebieden die voornamelijk worden bewoond door de Szekler-gemeenschap. Dat in vergelijking met gebieden die door de Roemeense etnische meerderheid worden bevolkt. Als gevolg hiervan is de economische kloof tussen Szekler en de Roemeense gebieden groter geworden sinds Roemenië in 2007 toetrad tot de EU. Hoewel deze praktijk duidelijk in strijd is met de wetten van de EU,  vindt ze niet enkel daar plaats. Andere landen (bijvoorbeeld Slowakije of Spanje) doen dit ook. 

  Vlaanderen betaalde in 2015 netto het enorme bedrag van minstens 2.263 miljoen euro aan de EU. Dat is minstens 339 euro netto per Vlaming. Dat betekent 258.318,73 euro per uur of 1.355 euro voor een gemiddeld gezin van vier.

  Wat betekent dit voor Vlaamse burgers van de EU?

  Vlaanderen stort elk jaar grote bedragen in de begroting van de EU, waarvan een deel uiteindelijk naar Roemenië gaat om de economische, sociale en territoriale cohesie te vergroten. Roemenië gebruikt echter niet noodzakelijk het geld van de Vlaamse belastingbetalers om regionale verschillen in economische ontwikkeling te verkleinen, maar eerder om economische discriminatie tegen Szeklers te plegen. De onderliggende verwachting van een dergelijke praktijk is dat de lokale bevolking uiteindelijk zal reageren op economische tegenspoed door haar grondgebied op te geven. Zo kan dat het land dichter bij de vorming van een etnisch homogene Roemeense natiestaat komen.

  Daarom streeft dit burgerinitiatief er in de eerste plaats naar dat er binnen de EU-wetgeving de juiste juridische barrières bestaan ​​om te voorkomen dat EU-fondsen worden gebruikt op een discriminerende manier ten koste van traditionele nationale gemeenschappen en staatloze naties. Indien we succesvol zijn met het verzamelen van de handtekeningen, kan ons dat lukken.

  Het element erkenning staat ook centraal in ons betoog. Binnen het gemeenschapsrecht willen we rechtspersoonlijkheid voor nationale regio’s bereiken. Als we hierin slagen zouden nationale regio’s (bijvoorbeeld Vlaanderen) een nieuwe reeks juridische en legitieme instrumenten hebben om hun eigen nationale aspiraties rechtstreeks naar de besluitvormingsorganen van de EU te kanaliseren. Om dat te laten gebeuren, moeten deze gebieden eerst worden erkend, vooral vanwege het feit dat er bepaalde nationale regio’s zijn die de interne bestuurs- of zelfs staatsgrenzen overschrijden. Szeklerland is bijvoorbeeld verdeeld in drie administratieve eenheden, als onderdeel van de klassieke divide et impera-tactiek van Roemenië. Er is ook de Països Catalans (de Catalaanse Landen) of Euskal Herria (heel Baskenland). Beide zijn grensoverschrijdende nationale regio’s, aangezien de eerste de Catalaanse gebieden van Zuid-Frankrijk, Valencia en de Balearen omvatten. De Baskische gebieden van Iparralde liggen in Frankrijk en Hegoalde in Spanje. Het succes van ons initiatief zou erkenning kunnen betekenen voor deze nationale regio’s binnen de EU-wetgeving.

  Afgezien van deze kwesties, willen we dat dit initiatief een reeks andere uitdagingen aanpakt waarmee nationale regio’s worden geconfronteerd. Er zijn bijvoorbeeld talen die met uitsterven bedreigd zijn, zoals de Ierse, Bretonse of Sámi-taal. De EU doet niets om deze gemeenschappen bij te staan ​​in hun strijd om hun taal te behouden. Ook al is de Unie krachtens de oprichtingsverdragen verplicht om de culturele en taalkundige diversiteit van de EU te behouden door middel van positieve maatregelen. De organisatoren van dit initiatief zijn er ook van overtuigd dat de taal van de nationale regio’s erkend moet worden als officiële talen van de EU.

  Ten slotte willen we met dit initiatief de solidariteit tussen de traditionele nationale gemeenschappen van Europa versterken. De verenigde nationale regio’s zijn een formidabele macht in de EU. We streven ernaar om dit zichtbaar te maken. De manier om dit te bereiken is vrij eenvoudig.  U hoeft alleen maar naar onze officiële thuispagina te gaan: www.nationalregions.eu. Klik daar op de knop “ondersteuning – I support it”. Ik nodig de lezers van dit artikel van harte uit om een ​​minuut van hun tijd te besteden aan het ondersteunen van gelijkheid tussen regio’s en de duurzaamheid van regionale culturen.

  Attila Dabis
  Plaatsvervangend vertegenwoordiger
  Burgercomité van het ECI voor nationale regio’s

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.