Een financieel en politiek Armageddon
Willy De Waele

Willy De Waele

Voorzitter van het Politiek Bureau

Coverfoto: Eva De Bleeker ©Reporters.be – Foto parlement ©Reporters.be

Een financieel en politiek Armageddon

Meer dan ooit trekt de federale staatsstructuur in combinatie met laks Waals beleid Vlaanderen mee in de richting van de begrotingsafgrond. Kan het anders ? Jawel, in een onafhankelijke Vlaamse staat ! 

Zal de volksvertegenwoordiger van uw regio durven kiezen voor Vlaanderen en ieder voorstel steunen om Vlaams zelfbestuur te realiseren ? Daag hem/haar uit om publiek kleur te bekennen! 

Een begrotingstekort dat toeneemt met 1 miljard euro

Volgens Eva DE BLEEKER, staatssecretaris voor Begroting zullen de rentelasten voor het begrotingsjaar 2023 met 1 miljard € stijgen. Zij vestigt er ook de aandacht op dat de voltallige VIVALDI-regering er zich bewust moet van zijn dat naast het crisisbeheer (coronacrisis en oorlog in Oekraïne) werk moet worden gemaakt van structurele inspanningen (De Tijd van 12 mei 2022).

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben, met een budgettaire mantel van de financiële liefde, de verdeeldheid binnen de VIVALDI-coalitie kunnen verbergen. Nu het erop aankomt te regeren doen tonnen zand de raderen van de besluitvorming krijsen.

Sneeuwbaleffect voor de Waalse schuld, bankroet voor de Franse gemeenschap

Ondertussen ontsporen de begrotingen in sneltreintempo. Het Waals gewest kijkt aan tegen een schuldgraad van 256% van het Bruto Regionaal Product. De Franse gemeenschap is zo goed als bankroet. Federaal kampt men een begrotingstekort van 108% van het BNP. Bij ongewijzigd beleid groeit de schuld aan tot 120% van het BNP in 2025.

Een financieel en politiek Armageddon

Jean Hilgers, directeur van de Nationale Bank, heeft in het Waals Parlement de Waalse overheidsfinanciën toegelicht. Daar wees hij op een schuld die op ruim 27 miljard euro zit, of bijna 200 procent van haar inkomsten van één jaar, maar dreigt door te tikken tot 50 miljard in 2030. De vraag is of dat op lange termijn houdbaar is, zeker als de huidige lage rente zou gaan stijgen: dan dreigt een schulden-sneeuwbal.

Vivaldi blokkeert

Zelfs voor hetgeen in de regeerverklaring overeengekomen is, is er na twee jaar VIVALDI nog geen begin van uitvoering. Politieke, ideologische en electorale tegenstellingen blokkeren een ordentelijke besluitvorming.

Onder andere voor het opvangen van de kosten van de vergrijzing en van de gezondheidszorg en de herziening van de pensioenwetgeving is nog geen begin van uitvoering in het zicht.

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF MEI 2024
  Screenshot
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon 'ONAF', Meinummer 'ONAF' Mei 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • Tewerkstellingsgraad : een toenemende regionale kloof

  Voor het opkrikken van de werkzaamheidsgraad tot 80%, nochtans een noodzakelijke maatregel om het budgettair tekort aan te zuiveren en de sociale uitgaven te verminderen, werd een dubieus akkoord gesloten om de electorale PS  achterban niet tegen de haren te strijken.

  De werkzaamheidsgraad in België bedraagt 71,6%. De Belgische cijfers verbergen echter een alarmerende toenemende regionale kloof; daar waar de Vlaamse werkzaamheidsgraad 75,9% bedraagt, blijven Wallonië en Brussel respectievelijk hangen op 66,6% en 64,2% (bron: Statbel).

  Deze precaire situatie rechttrekken is, binnen het kader van het federale België, een schier onmogelijke opdracht. Het overwegend links politiek georiënteerde zuiden van het land kan niet hervormen zonder het eigen bestaan te ondermijnen.

  Intussen wordt Vlaanderen meegezogen in dit financieel moeras en door de eigen volksvertegenwoordiging in de steek gelaten, die enkel nog denkt aan politiek overleven, ten koste van welvaart en welzijn van diegenen die ze verkozen hebben.

  Het kan anders

  Vlaanderen heeft nochtans de economische en financiële mogelijkheden om de crisis te boven te komen maar wordt geblokkeerd door een arsenaal aan grondwettelijke grendels, bijzondere wetten, belangenconflictprocedures en alarmbellen.

  Deze blokkering doorbreken is enkel mogelijk door de grondwet te verlaten, en de Vlaamse en een Waalse natie autonoom te laten beslissen over de organisatie van hun staatsverband, rechten en plichten van de burgers, en de middelen die ervoor dienen gevraagd te worden en de verantwoording voor het gebruik ervan.

  De traditionele Vlaamse partijen, verantwoordelijk voor de zes staatsmisvormingen, hebben de structuren van dit land grondwettelijk dusdanig gebetonneerd dat een verandering in confederale zin, laat staan Vlaams zelfbestuur, totaal uitgesloten is.

  In de federale Kamer is er zo goed als geen mogelijkheid om binnen de huidige grondwettelijke regelgeving een bijzondere meerderheid samen te stellen om de grondwet te verlaten. De Franstalige minderheid, die er geen belang bij heeft, zal een noodzakelijke meerderheid in de Franse taalgroep onmogelijk maken. 

  Het zal erop aankomen voor de Vlaamse politieke opinie voldoende en onbetwistbare informatie ter beschikking te stellen die aantoont dat enkel een zelfstandig Vlaanderen, dat over voldoende economische en financiële middelen beschikt om zijn politiek te financieren, kan instaan voor het welzijn en de welvaart van zijn bevolking.

   Zal de volksvertegenwoordiger van uw regio durven kiezen voor Vlaanderen en ieder voorstel steunen om Vlaams zelfbestuur te realiseren ?

  Daag hem/haar uit publiek kleur te bekennen.

  Willy DE WAELE

  Voorzitter van het Politiek Bureau

  Een financieel en politiek Armageddon

  Daag hem/haar uit publiek kleur te bekennen.

  Dank om ons uw eventuele opmerkingen en commentaar te willen bezorgen via een e-bericht aan ’secretariaat@vvb.vlaanderen

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.