Doorbraak: een recht van antwoord

Via de webstek van het ter ziele gegane maandblad Doorbraak begraaft Karl Drabbe in een artikel de Vlaamse Beweging en de Vlaamse Volksbeweging in het bijzonder. ‘De VVB is slechts een schim van die van 1994’ en ‘De VVB is geen opiniekanaal meer’ zijn enkele uitspraken. We twijfelden of we op die onzin zouden reageren, maar doen het bij deze toch maar.

Vernieuwing & vooruitgang

Is de VVB in 2014 een schim ten opzichte van de VVB uit 1994? De VVB telt vandaag dubbel zoveel leden, waarvan er in het laatste jaar 800 nieuwe bijkwamen. Zo wordt de VVB opnieuw een echte volksbeweging. De VVB is sinds kort de motor achter een Europees samenwerkingsverband waarmee meermaals de aandacht van de media werd gehaald. Denk maar aan de betoging van 30 maart. Strategieën uit het buitenland worden langs die weg bestudeerd en dit leidt tot resultaten. Weldra wordt dan ook een nieuwe campagne bekendgemaakt. Uiteraard is het zoeken naar nieuwe actiemethodes om wervende en mobiliserende campagnes te voeren. Dat weet iedereen, maar sinds kort is er onmiskenbaar een nieuwe dynamiek aanwezig in de VVB. De webstek werd vernieuwd, de VVB groeit pijlsnel op het vlak van leden en de verjonging is volop aan de gang.

1994 vs. 2014

Was de VVB zoveel beter in 1994, toen Karl Drabbe zelf bestuurslid was van de VVB? Een goed zelfbeeld is belangrijk.

Heeft de VVB geen opiniekanaal meer? Dit klopt tot op zekere hoogte. Enkele jaren geleden werd, onder meer op vraag en met medewerking van de auteur van het artikel, Doorbraak ‘verzelfstandigd’. Men ontving nog veel (te veel) geld van de VVB, maar de VVB had niets meer te zeggen. Een gevolg van het feit dat de mensen van Doorbraak tevens beslissend waren in het VVB-bestuur. Eind 2013 zou de geldkraan worden dichtgedraaid en zou men op eigen kracht voortgaan. Niet lang voor het einde van dat jaar werd de papieren Doorbraak echter door de mensen die Doorbraak eerst uit de VVB losweekten, opgedoekt. Je moet maar durven om dit nu in het gezicht van de huidige VVB te werpen.

De VVB leert uit dit alles dat er inderdaad opnieuw nood is aan een opiniekanaal dat door de Vlaamse Volksbeweging wordt gestuurd én partijpolitiek onafhankelijk is. We maken er met uw steun werk van.

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon ONAF februari 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelmand