Hebt u al ooit van de koningskwestie gehoord?

Hebt u al ooit van de koningskwestie gehoord?

In ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ bleven de oorsprong en de democratische voedingsbodem van de communautaire spanningen, die België tot op vandaag kleuren, buiten beschouwing.

Brief aan de leden – editie maart 2023

Leopold I gaf al in 1831 het voorbeeld door met branie zijn vorstelijke laarzen aan de kersverse belZIEKE grondwet te vegen. De waslijst omzeilende grondwettrucs die nadien de Franstaligen en goede Belgen toepasten, is ronduit indrukwekkend.

Meesterschap in eigen huis!

Meesterschap in eigen huis!

Oud-VVB-voorzitter Paul Daels schreef het al in 1969: “Men noemt het uit gewoonte ‘11 juli vieringen’. Eigenlijk is geen woord minder op zijn plaats dan het woord ‘viering’. Het is immers zo dat op 11 juli-avonden, ingericht door Vlaamsgezinden van allerlei slag, wel de roemrijke slag van 1302 kan ‘gevierd’ worden, maar niet de aktuele stand der Vlaamse problemen.” Een dergelijke stellingname lezen, brengt me gelijk terug naar de 11 juliactie in Brussel vorig jaar.

Een gesprek met Bart Fierens, voorzitter Vlaams Nationaal Zangfeest

Een gesprek met Bart Fierens

Op 19 maart is het weer verzamelen geblazen aan de Lotto Arena in Antwerpen. De 83ste editie van het Vlaams Nationaal Zangfeest kan dan eindelijk, na drie jaar corona-uitstel, opnieuw plaatsvinden. Uitstel was evenwel geen afstel en het muzikale enthousiasme van onze beweging is niet getemperd. Hiervan getuigt ook ANZ-voorzitter Bart Fierens. Tijd voor een gesprek om samen terug te blikken
op een mooi verleden en een blik te werpen op een hoopvolle toekomst.

Vlaanderen onafhankelijk?

Verklaringen rond de noodzaak tot de herinrichting van dit geblokkeerde land dat op de rand van de financiële afgrond staat en aangevoerd wordt door een schare politici die stilaan alle vertrouwen van de burger moet ontberen, vliegen ons rond de oren.

Nieuwjaarsreceptie VVB 2023

Nieuwjaarsreceptie VVB 2023

Op zaterdag 21 januari blies de Vlaamse Volksbeweging (VVB) verzamelen in de Sint-Pietersabdij in Gent voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de vereniging. Het programma bestond uit redevoeringen van verschillende sprekers, onder wie professor emeritus Mark Elchardus (VUB), gevolgd door een receptie en lokale activiteiten om de dag mee af te sluiten.

Tijd om te kiezen

Tijd om te kiezen

In ons decembernummer publiceerden we met genoegen een opiniestuk van federaal parlementslid Hendrik Bogaert (CD&V), waarin hij de eis voor meer Vlaams zelfbestuur onderschreef. Aangezien de VVB garant staat voor een doorgedreven ideologisch pluralisme, publiceren we bij de start van het nieuwe jaar graag een voor ons verzorgde opinietekst van federaal parlementslid Sander Loones (N-VA). Wij verwelkomen immers iedereen die mee wil timmeren aan de weg naar Vlaamse onafhankelijkheid.

Aan mijn oud-professor Emmanuel Gerard

Aan mijn oud-professor Emmanuel Gerard

Dat de ‘Vlaamse identiteit’ vandaag grotendeels taboe is in het academische milieu, zal weinigen sinds de uitbraak van de canoncommotie verbazen. Criticasters stellen dat de canon de geschiedenis van onze streken zou reduceren tot Vlaamse ‘staatspropaganda’. Over mijn ervaringen aan de KU Leuven met betrekking tot dit thema sinds het academiejaar 2014-2015 zou ik vandaag een boek kunnen schrijven. Minstens één pagina in dit werk zou ongetwijfeld worden gewijd aan de persoon van professor emeritus Emmanuel Gerard.

LOFprijzen der Nederlandse Taal 2020 en 2021

LOFprijzen der Nederlandse Taal 2020 en 2021

Op zaterdag 12 november trokken meer dan 80 personen van boven en onder de grote rivieren naar het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden (NL) voor de uitreiking van de LOFprijzen der Nederlandse Taal 2020 (laureaat Stef Bos) en 2021 (laureaat Frits Spits). Een indrukwekkende plejade aan sprekers ondersteunde het geheel. Hierbij een aantrekkelijk beeldverslag.

0
Geen producten in je winkelwagen.