Brief aan de leden - editie juli 2023

Vlaamse natievorming en een onafhankelijk Vlaanderen moeten vanaf nu prioritair zijn: zonder de belZIEK, omdat het moet! 

Dat is een klare eis van de VVB aan politiek Vlaanderen en vooral aan de V-partijen. 

Juni 2024 moet de start hiertoe geven, want de laatste jaren bleken onze verkozenen des volks meer dan het gulden spoor bijster. 

Verder uit- of afstel is nu geen optie meer. 

11-juli-boodschap van de VVB-voorzitter. ‘Géén verder uit- of afstel meer'

Onze nationale feestdag : een traditie

De traditie wil dat op 11 juli Vlaanderen feest. De Guldensporenslag, weet je wel. Een veldslag van 721 jaar geleden aan het eind van de middeleeuwse hoogzomer, waar de Lage Landers van toen de Franse schone Flip een fameuze oplawaai verkochten. Dit wapenfeit was vast en zeker in een bestofte archiefdoos van vergeten historische anekdotes gesukkeld, had Conscience er in 1838 zijn heldenepos De Leeuw van Vlaenderen niet op geënt.

De kiemen van Vlaams bewegen

Dat onze Henri zijn volk met krakkemikkig Nederlands leerde lezen en wel eens een loopje nam met de historische waarheid, wil ik hem graag vergeven. De roman had dan wel de verdienste om de kiemen van Vlaams bewegen en bewust worden van eigen identiteit te bevatten. Ronduit een goed idee dus om (het iconisch relaas van) dat Groenings wapenfeit tot onze hoogdag en vooral tot strijddag te promoveren.

De Vlaamse identiteit redden van de ondergang

Midden 19de eeuw stond nogal wat werk op de Vlaamse plank om zowel de ‘Vlaemsche’ taal maar ook de eigenheid, waardigheid, denk- en levenswijze, cultuur en maatschappelijk leven van onze veelal armoedige, grotendeels ongeletterde Vlaamse bevolking van de ondergang te redden 

Het jonge België oogde, ageerde en ademde exclusief Frans. Dat verklaart dan ook dat Conscience in zijn ‘Leeuw’ enthousiast en vol hoop noteerde: “Edelste mannen van Vlaenderen … gij hebt het den gansche wereld getoond wat het den vreemde kost op onze leeuwenbodem den voet te durven zetten Gij hebt heden eene zege behaald die als bewijs uwer hooge manhaftigheid tot onze zonen zal overgaan”.

Brief aan de leden – editie juli 2023

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF April 2024 Voorpagina
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

 • Archief nieuwsberichten

 • Dekt de vlag de lading nog?

  Of Hendriks hoop en verwachting bewaarheid werd en onze gouden vlag met zwarte leeuw in 2023 nog steeds die lading dekt, is nog maar de vraag.

  Nadat het Vlaams Comité van de activistische Raad van Vlaanderen al na de Grote Oorlog in 1919 Vlaanderens recht en eis tot zelfstandigheid publiceerde, is hier decennia later inderdaad een belangrijk deel van gerealiseerd door de erkenning van onze culturele autonomie en de creatie van een federaal België. Ondertussen is ook het deficit van dit federaal model overduidelijk gebleken. Logisch dat in 2005 een Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa verscheen van de Warande-groep.

  Vlaamse staatsvorming – een duidelijke eis

  Ook een kleine halve eeuw belZIEKE staatsmisvormingen hebben geen soelaas gebracht en resulteerden in een poel drijfzand van torenhoge staatsschuld, exuberante belastingdruk en een compleet inefficiënte federale overheid. Ondanks 60 jaar miljardentransfers naar Wallonië en de hoofdstad, blijft Franstalige arrogantie troef. Zonder ruggengraat gedogen wij Vlamingen te makkelijk dat de Franstalige leliaards schaamteloos hun vuile voeten blijven vegen aan de taalwet in Brussel en de Rand.

  Vlaamse natievorming en een onafhankelijk Vlaanderen moeten vanaf nu prioritair zijn: zonder de belZIEK, omdat het moet! Dat is een klare eis van de VVB aan politiek Vlaanderen en vooral aan de V-partijen. Juni 2024 moet de start hiertoe geven, want de laatste jaren bleken onze verkozenen deze volks meer dan het gulden spoor bijster. Verder uit- of afstel is nu geen optie meer.

  Meer ‘manhaftigheid’

  In het amalgaan van vieringen te lande met BBQ’en, fiets- en wandelevenementen, vedetteparades, straat- en wijkfeestjes tot en met zelfs officiële plechtigheden onder auspiciën van de Vlaamse gestelde lichamen wordt elke verwijzing naar onze eigenheid en Vlaamse fierheid (on)bewust onder de mat geveegd. De leeuwenvlag en de ‘Vlaanderen feest‘-wimpel worden nog miniscuul gedoogd in de coulissen, al was het maar omwille van de feestcheque van 170 euro. 

  Ik hoop dan ook, vrienden, dat er dit jaar meer durvende feestelijkheden gespot zullen worden, waar de manhaftigheid (dixit Conscience) wel aan bod komt. 

  Ik wens u dan ook allen – mede namens de VVB – een strijdvaardige feestdag toe zonder slaafse schroom, ons Vlaamse volk ten bate.

  Ued. Goetwillighe Dienaer, in alles wat ick lichtelijck vermach,

  Hugo Maes

  Voorzitter VVB

  Brief aan de leden – editie juli 2023

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.