De VVB : van gevestigde natie naar onafhankelijkheid.

Vlaamse onafhankelijkheid streven wij, bij de VVB, niet na als doel op zich, maar als opstap naar een betere en andere samenleving. 

Een inclusieve maatschappij, waarin alle Vlamingen hun noden en verwachtingen erkend en ingebouwd zien. De Vlaamse beweging dient dit fundamentele debat zelf te voeren en van daar uit de politieke weg te effenen naar een zelfstandig Vlaanderen.

Hilde Roosens

Hilde Roosens

Directeur Vlaamse Volksbeweging

Twaalf invullingen van de natie-idee.

De VVB wordt dit jaar 65 en dat zal u geweten hebben. Tijd om onze plannen voor de toekomst op scherp te zetten, maar ook om terug te blikken op 65 jaar VVB-geschiedenis. 

In onze winkel liggen nog enkele exemplaren van het boek dat gepubliceerd werd naar aanleiding van de 40ste verjaardag van onze vzw. ‘De stukken van de puzzel – Twaalf invullingen van de natie-idee’ is nog steeds actueel. 

Met een Belgische staat waarvan de aanhangers meer dan ooit het einde voelen naderen, wat aanleiding geeft tot merkwaardige initiatieven zoals de reclamecampagne van de bende van 11 miljoen, komt ook nationalisme in de hoek te staan waar de figuurlijke klappen vallen.

Nationalisme is niet de bron van alle kwaad

Nationalisme is ‘slecht’, oorzaak van ramp en tegenspoed, van oorlogen en plagen allerhande. Zelfs Covid-19 wordt misbruikt om het verfoeilijke karakter ervan te illustreren. Er is dan ook, tegenwoordig, om de haverklap sprake van, uiteraard pejoratief bedoeld, ‘vaccinnationalisme’. 

Een publicatie van Newsweek over het Vlaams parlement, dat zijn 50ste verjaardag viert, werd prompt aan de schandpaal genageld omdat August Borms en Staf De Clercq, in een editie die meer dan 130 pagina’s telt, afgebeeld staan. Naast, overmaat van ramp, Camille Huysmans en Julius Hoste jr. 

Zelfs gewone historische feiten kunnen niet meer neutraal bekeken worden en moeten, voor de anti-Vlaamse-onafhankelijkheids-khmer, aantonen dat Vlaams-nationalisme per definitie verfoeilijk is en voor eeuwig behept met de fascistische erfzonde. 

Dat deze feiten inmiddels dateren van meer dan 75 jaar geleden doet er blijkbaar niet toe. ‘Si ce n’est toi, c’est donc ton frère’ , in dit geval je grootvader, schreef La Fontaine al.

De VVB : van gevestigde natie naar onafhankelijkheid.

Terug naar de essentie

Teruggrijpen naar de essentie waarbij wat extra munitie verzamelen geen kwaad kan: daar biedt deze publicatie van de VVB een ideale aanzet toe. 

Frank Ilsbroux bundelde, na een voorwoord van toenmalig voorzitter Peter De Roover, het werk van negen andere auteurs die hun visie brachten, vanuit diverse invalshoeken, op nationalisme. Waarbij ze terugblikken naar het verleden, op zoek gaan naar de bronnen, inspiratie zoeken in het buitenland en bij verschillende filosofen en sociologen. 

Niet voor een rondje ‘ navelstaarderij, maar voor een open debat’, niet voor een  ‘apologie voor een bepaald soort nationalisme’, maar als een feestelijk uitnodiging, in het kader van 40 jaar VVB,  ‘tot een kritische, maar  begripsvolle studie er van’. Ter aanvulling van wat toen werd aangevoeld als een leemte.

 • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

  ONAF cartoon mei 2022
 • Nieuws berichten archief

 • Nationalisme als basis van de samenleving

  Nationalisme gaat terug tot de eerste georganiseerde menselijke samenlevingen’ lezen we bij een van de auteurs.En er is niets per definitie fout mee, in tegenstelling tot wat men ons, langs Belgisch-nationalistische kant,  zo graag wil doen geloven.

  Nationalisme, als weerspiegeling van de cultureel-nationale basis, binnen een algemeen aanvaarde maatschappijvisie, is, integendeel, de ‘legitimerende kracht van elk staatbestel’

  ‘Het waardenpatroon dat de natie bindt is’ nu eenmaal ‘cultureel bepaald en verschilt van volk tot volk.’ Daar kan niets of niemand omheen. En het is slechts wanneer dat waardenpatroon het algemeen belang dient, en niet dat van één enkele groep, binnen de cultureel-nationale eigenheid van de natie, dat kan verder gebouwd worden aan het vestigen van politieke macht die ook democratisch geoorloofd is. 

  Het boek dateert van 1996, maar inmiddels, 25 jaar later, ligt ons Vlaams staatsbestel, de staat waar het soevereine Vlaamse volk met recht en reden aanspraak op maakt, meer dan ooit binnen bereik. 

  Economisch en als volk staan we sterker dan ooit, de Vlaamse natie is een feit.  Vlaamse macht in Vlaamse handen is wat nu moet volgen. 

  Met de VVB streven wij Vlaamse onafhankelijkheid niet na als doel op zich, maar als opstap naar een betere en andere samenleving. Een inclusieve maatschappij waarin alle Vlamingen hun noden en verwachtingen erkend en ingebouwd zien. 

  Daarover het fundamentele debat levendig houden, het zelf voeren en van daar uit de politieke weg effenen naar een zelfstandig Vlaanderen, zoals wij dat met ons Witboek doen, dat is de taak die voor onszelf weggelegd zien voor de toekomst.

  Of om het te stellen zoals Antonio Gramsci: wij zullen er toe bijdragen  dat  de Vlaamse hegemonie verder wordt gevestigd ter voorbereiding van onze Vlaamse staat.

  Hilde Roosens

  Directeur

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  LinkedIn
  Share on pinterest
  Pinterest
  Share on telegram
  Telegram
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on email
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.