De VVB is springlevend, ook op taalgebied; zelfs meer dan ooit !

Tijdens het kerstreces doken de eerste berichten op waaruit blijkt dat de Vlaamse regering er mee heeft ingestemd dat het aantal vakken dat op bachelorniveau wordt gedoceerd aan de Vlaamse universiteiten zou worden opgetrokken van 18,33% naar meer dan de helft.

Inmiddels trok een groep academici in De Standaard (14 januari ’20 – Gelijke kansen? Forget it’) aan de alarmbel. Waarbij de vraag werd gesteld of de Vlaamse Volksbeweging nog wel in leven is. 

Wij kunnen de academie, en de andere lezers van De Standaard, geruststellen. De VVB is niet enkel springlevend, ze is al langer dan vandaag, en dus ruim voor de kerstvakantie, bezig met het onderwerp.

Waarin niet enkel verengelsing, maar ook verfransing en het in onbruik geraken van standaard Nederlands tot onze bekommernissen behoren. Zo werkt de VVB sinds enkele jaren mee aan de uitreiking van de LOF (én SOF-) -prijs der Nederlandse taal.

De LOF-prijs, bedacht en uitgereikt door de Stichting Nederlands, wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven of instanties die daarmee worden beloond voor hun ‘goede gebruik van het Nederlands’. Omgekeerd gaat naar de instantie die zich te buiten gaat aan overdadig gebruik van Engels(e leenwoorden) jaarlijks de SOF-prijs. 

In 2020 wordt de LOF-prijs uitgereikt in Brugge en staat de VVB mee in voor de organisatie. Het wordt een tweedaagse waarbij de persoon van Simon Stevin, de grondlegger van de Nederlandstalige wetenschappelijke terminologie, speciaal onder aandacht wordt gebracht. 

Ook internationaal (via onze Europese koepel ICEC) trekken we aan de kar. Het jaarlijkse ICEC-colloquium in het Europees Parlement in Brussel behandelt dit jaar de koppeling van identiteit met taal en (hoger) onderwijs. Precies datgene waarover de professoren hun bezorgdheid over uiten. 

Nederlands-Landstaal is een ander paradepaardje van de VVB op taalgebied. In dit maandblad, dat inmiddels aan zijn 30ste jaargang toe is, worden concrete taaltoestanden aangeklaagd. Via het blad en een hele groep vrijwilligers, wordt actie ondernomen tegen al wie/wat zondigt tegen het gebruik van onze Nederlandse taal, waarna verslag wordt uitgebracht over de bekomen reacties. 

Waarbij, uiteraard, ook aandacht wordt besteed en goede punten worden uitgedeeld, aan de ondernemingen en instanties die het wél goed doen. 

In samenwerking met het Vlaams Komitee voor Brussel schakelen wij, sinds enkele jaren, een versnelling hoger. Zoals gekend is het VKB berucht omwille van procedures die het aanspant in geval van overtreding van de taalwetgeving. Met als laatste spectaculaire overwinning de veroordeling van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, (van Défi-ex-voorzitter, Olivier Mangain) wegens het verspreiden van een gemeenteblad dat de taalwetgeving niet respecteerde.

VKB en VVB werken nauw samen. Niet enkel binnen de juridische werkgroep. Via ONAF verschijnt ‘De Brusselse Post’, het tijdschrift van het VKB dat ook een stevige taalrubriek bevat. (Lees de Brusselse Post nu digitaal)

Tenslotte, maar zeker niet in het minst, ging in 2019 binnen de VVB een werkgroep Nederlands van start die zich specifiek zal toeleggen op de verdediging van de Nederlandse taal – waarbij verengelsing in het vizier komt. 

Omdat wij, met de VVB, de mening zijn toegedaan dat de Vlaamse beweging een sociale beweging is en dat wij onderwijs in eigen taal beschouwen als een grondrecht, waar jaren voor gestreden werd en wij niet willen en zullen aan verzaken, kan de VVB zich enkel maar aansluiten bij de redenen, argumenten en de ongerustheid die door de professoren wel verwoord in De Standaard. 

Voor ons zijn géén toegevingen op het onderwijs in eigen taal mogelijk. En al zeker niet onder het bewind van een partij die zich Vlaams-nationalist noemt.

 • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

 • Nieuws berichten archief

 • Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.