Gezondheid en Welzijn zijn Gemeenschapsmaterie

Gezondheid en Welzijn zijn Gemeenschapsmaterie.

Nu de medische druk van de pandemie wat van de ketel is breekt de tijd aan voor de analyse van de aanpak van de crisis. Samen met een mogelijke nieuwe regeringsvorming komt daarbij het debat op gang over de overdracht van de bevoegdheden. In het bijzonder voor wat de gezondheidszorg betreft. Alles in dit land is immers communautair. 

Betekent een goed beleid dat gezondheid volledig op lokaal niveau dient te worden gebracht dan wel dat deze bevoegdheid federaal teruggedraaid moet worden ?  

Tal van ballonnetjes worden opgelaten, we deelden vorige week via onze sociale media nog het standpunt van Jürgen Constandt, directeur van het V&NZ en voorzitter van het AK-VSZ hieromtrent.   

Vele van die ballonnetjes bevatten ook beweringen waarbij over de gevolgen, vanuit  institutioneel standpunt, én met het oog op ons onafhankelijkheidsdossier, beter  twee keer wordt nagedacht. Mislukte staatshervormingen hebben we immers al voldoende gehad.  

Uit de zesde staatshervorming – en in het bijzonder het Brusselse kinderbijslagfiasco -hebben we geleerd dat gemeenschapsbevoegdheden best bij de gemeenschappen blijven zitten.  En, specifiek voor wat Brussel betreft, bij de Vlaamse gemeenschap- voor wie daar, in ons Hoofdstedelijk gewest, voor kiest. 

Wij brengen daarover graag het standpunt van prof.dr.Joost Rampelberg, ere-voorzitter van het Vlaams Komitee voor Brussel.  

 • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

 • Nieuws berichten archief

 • Gezondheid en Welzijn zijn Gemeenschapsmaterie.
  prof.dr.Joost Rampelberg

  Gezondheid en Welzijn zijn Gemeenschapsmaterie.

  In vele media, kranten, radio, TV, bespreekt men momenteel de noodzaak alle beslissingen over volksgezondheid onder één commando te brengen. Iedereen gaat akkoord dat aan de huidige versnippering van bevoegdheden een einde moet komen. Zelfs Mw. Wilmès…

  In de berichtgeving heeft men het echter meestal over regio’s, soms over gewesten, haast nooit over gemeenschappen. De Vlaamse gemeenschap heeft op vlak  van gezondheid en welzijn inderdaad bevoegdheid zowel over het  Vlaamse als over het Brusselse gewest, en op gebieden als onderwijs gaan we langzaam maar zeker vooruit in Brussel, niet het minst overigens onder de nieuwe Belgen. Dat men bij de laatste staatshervorming de kinderbijslag onder de gewesten heeft gebracht is een spijtig “incident de parcours” dat bij de volgende hervorming zal moeten rechtgezet  worden. 

  De partijen welke die grove fout hebben begaan zijn overigens bij de laatste verkiezingen behoorlijk afgestraft geworden, en zullen hopelijk begrepen hebben dat hun voortbestaan in het gedrang komt. En de huidige peilingen liegen er niet om, misschien gaat men zelfs in Wallonië begrijpen dat de evolutie in Vlaanderen  wel enige aandacht verdient.

  Vanuit de basis en de verschillende Vlaamse structuren moet dan ook luid en duidelijk gesteld worden dat gezondheid en welzijn bij een nieuwe hervorming als geheel onder de gemeenschappen moeten worden ondergebracht.

  Dr. Joost Rampelberg,

  Erevoorzitter Vlaams Komitee Bussel.

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.