AGENDA

Agenda afdelingen

Debat: Vlaamse staatsvorming, mobiliteit & Spartacus

Het bestuur van VVB Limburg nodigt u uit op 23 mei 2022 voor een eerste ‘Groot Debat’.

Staatsvorming, wat houdt dat precies in? Welke rol speelt Limburg in dit verhaal? En wat betekent Vlaamse staatsvorming voor Limburg en zijn inwoners?

Lees er meer over →
Reizen om te wroeten

Reizen om te wroeten

Graag nodigen we je uit op donderdag 19 mei voor onze eerstkomende voordrachtavond, een stuk
geschiedenis over “West-Vlaamse seizoenarbeid in Frankrijk”
“REIZEN OM TE WROETEN” door Géry CAPPON

Lees er meer over →

Lentewandeling in het Land van de Witte

Met de Witte door Zichem op 1 mei 2022. Na een jarenlange gedwongen pauze wil de VVB afdeling Hageland opnieuw van start gaan. We kiezen voor een wandeling in een prachtig natuurlijk en cultureel kader in het midden van onze regio.

Lees er meer over →
De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest

De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest.

Aperitieflezing op 24 april door Dr. Paul De Ridder. Een organisatie van VVB-Gent.

Op basis van informatie die hij verkreeg van wijlen prof. Robert Senelle ontwikkelde Paul De Ridder de theorie dat het sinds 1934 verdwenen paneel De Rechtvaardige Rechters van het wereldberoemde altaarstuk van het Lam Gods al lang terecht is, maar in handen van een Gentse familie.
Senelle voerde jarenlang discrete gesprekken met die familie om het paneel terug te laten keren bij de andere panelen van het retabel van Jan Van Eyck. Zonder resultaat echter.

Lees er meer over →

AGENDA NATIONAAL

Trap mee de JA! campagne af

Een eerste nationale activiteit waarbij je uit je kot kan komen is de officiële aftrap van de JA! campagne. We starten in de Metropool, maar het is de bedoeling dat onze rijdende presentatie de komende tijd ook andere contreien aandoet. Een evenement dat je niet mag missen, zeker niet als je in of in de omgeving van de Koekenstad woont.

Lees er meer over →
Busreis naar het Europees Parlement in Straatsburg

Straatsburg reis

De Straatsburg reis 2021 is afgelast. Lees meer in dit bericht.

Lees er meer over →

LOFPRIJS IN BRUGGE

De Stichting Nederlands, Amsterdam – Brussel, en de Vlaamse Volksbeweging vzw

hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de plechtige uitreiking van de zeventiende LOF-prijs der Nederlandse Taal. Dit evenement werd eerder uitgesteld wegens corona. De laureaat voor het jaar 2020 is het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie, dat dit jaar haar veertigste verjaardag vierde.
De uitreiking en de overige activiteiten vinden plaats op zaterdag 2 en 3 oktober 2021 in Brugge. Bijzondere aandacht gaat naar de Bruggeling Simon Stevin, universele wetenschapper en grondlegger van het Nederlands als wetenschapstaal. Stevin overleed 401 jaar geleden.

Stichting Nederlands, Amsterdam – Brussel

Vlaamse Volksbeweging

Lees er meer over →