Guido Moons

Guido Moons

Afscheid van Ferdinand De Bondt (1923-2014)

Het overlijden van eresenator Ferdinand De Bondt, op zaterdag 22 februari ll., verdween bijna tussen de plooien van de nieuwsgaring over het voorbije weekeinde: het drama Oekraïne, het protserige mediacircus rond de twee panda’s die naar ons land werden overgevlogen. Toch werd in enkele Vlaamse kranten enige aandacht besteed aan de levensloop van deze bevlogen en sterk Vlaams geëngageerde man. Naast zijn partijpolitieke inzet bij de CVP werd meer dan terecht de focus gericht op wat hij betekend heeft voor de VVB.

1967

Het is een open deur instappen wanneer we vandaag stellen dat Ferdinand De Bondt met zijn tomeloze werkkracht, zijn scherp intellectueel inzicht en zijn compromisloze trouw aan een gegeven woord van bij de stichtingsvergadering van de VVB op 7 oktober 1956 tot zijn overstap naar de partijpolitiek in 1967 een cruciale en beslissende rol heeft gespeeld binnen de vereniging en van de VVB een degelijke en te duchten politieke drukkingsgroep heeft gemaakt. Halverwege de jaren zestig was hij zowel hoofdredacteur van het ledenblad Doorbraak als voorzitter van de Algemene Raad.

Economie, Limburg en Nederlands

De Bondt was de man die niet enkel voluit ging voor de federalistische gedachte maar die vooral concreet gestalte wilde geven in meer sociaaleconomische macht voor Vlaanderen. Zo pleitte hij onomwonden op het tweede algemeen congres van de VVB in Antwerpen (4 februari 1962) voor de splitsing van het ministerie van Economische Zaken zodat de economische expansie evenredig zou kunnen verdeeld worden over de beide landsgedeelten. De Bondt liet het daarbij niet bij theoretische beschouwingen maar was onder meer een groot pleitbezorger voor de ontsluiting van de E3 (de huidige E17). Hij kaartte eveneens het toenmalige belang aan van het Limburgse steenkoolbekken in een verdere industrialisatie van Limburg en de nood aan een modern en degelijk staalcomplex in Vlaanderen toen Sidmar in Zelzate uit de grond werd gestampt. In die tijd brak hij ook meer dan eens een lans om het Nederlands de plaats te geven waarop het recht had in het bedrijfsleven van dit land.

Egmontpact

Op het partijpolitieke vlak zal De Bondts naam onlosmakelijk verbonden blijven aan het beruchte Egmontpact. Niettegenstaande hij staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen (1977-1979) was in de regering van Tindemans, die het Egmontpact uitdokterde, schoot De Bondt ongenadig met scherp op het inschrijvingsrecht voor Franstaligen die in Vlaamse gemeenten woonden. Het zwaarste incident met zijn partij kwam er op 2 april 1980 toen De Bondt met vijf andere CVP-senatoren (Leo Lindemans, Paula Dhondt-Van Opdenbosch, Jan Demeyer, Nora Staels-Dompas en Marcel Storme) de door de regering-Martens II ingediende wetsontwerpen die de aanzet vormden voor de drieledige gewestvorming samen met de oppositie wegstemden. Dit moedige dissidente gedrag betekende het einde van zijn politieke carrière.

Doel

De naam van Ferdinand De Bondt zal eveneens onlosmakelijk verbonden blijven met de strijd voor het behoud van het Wase polderdorp Doel. Samen met de medestanders in het actiecomité Doel 2020, waarvan de energieke Jan Creve voorzitter is, veroordeelde hij op scherpe manier de megalomane uitbreidingsplannen van de Vlaamse regering voor de Antwerpse haven. Ook met dat standpunt bleef De Bondt consequent met zichzelf: op het derde algemeen congres van de VVB in Leuven (9 en 10 maart 1963) betoogde De Bondt dat er in Vlaanderen steeds een evenwicht moest worden gezocht tussen natuur en industrie, dat de Vlaamse Gemeenschap te allen tijde solidair moest blijven met zijn boeren en tuinders.

Ferdinand De Bondt of de verpersoonlijking van de oude Vlaamse slagzin: Vlaamse Beweging, sociale beweging. Met grote dankbaarheid neemt de Vlaamse Volksbeweging afscheid van een van haar gedreven en bewogen stichters.

 

De uitvaartliturgie voor Ferdinand De Bondt vond plaats op zaterdag 1 maart in de Sint-Jozefkerk op Tereken in Sint-Niklaas.

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie VVB 2023
  SCHRIJF U NU IN VOOR DE VVB NIEUWJAARSRECEPTIE
 • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

 • Nieuws berichten archief

 • Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.