Nieuws-categorieën

 • Alles
 • ACTIE
 • ALGEMEEN
 • BOEKBESPREKING
 • BRUSSELSE POST
 • GRONDVEST
 • INTERNATIONAAL
 • INTERVIEW
 • LAATSTE NIEUWS
 • MEDIA
 • NIEUWS UIT 2013-2014
 • NIEUWS UIT 2015
 • NIEUWS UIT 2016
 • NIEUWS UIT 2018
 • NIEUWS UIT 2019
 • NIEUWS UIT 2020
 • OPINIESTUK
 • TRANSFERS
 • VLAAMSE RAND
 • VRIJE TRIBUNE
 • WITBOEK
Alles
 • Alles
 • ACTIE
 • ALGEMEEN
 • BOEKBESPREKING
 • BRUSSELSE POST
 • GRONDVEST
 • INTERNATIONAAL
 • INTERVIEW
 • LAATSTE NIEUWS
 • MEDIA
 • NIEUWS UIT 2013-2014
 • NIEUWS UIT 2015
 • NIEUWS UIT 2016
 • NIEUWS UIT 2018
 • NIEUWS UIT 2019
 • NIEUWS UIT 2020
 • OPINIESTUK
 • TRANSFERS
 • VLAAMSE RAND
 • VRIJE TRIBUNE
 • WITBOEK
BRUSSELSE POST

BRUSSELSE POST

Ook in april verscheen de Brusselse Post in Grondvest. Hierbij, nieuws over het reilen en zeilen van het Vlaams Komitee voor Brussel.

VLAAMSE STAATSVORMING EN NIETS MINDER
NIEUWS UIT 2020

VLAAMSE STAATSVORMING EN NIETS MINDER

Dat de minderheidsregering-met-volmachten inmiddels een aflopend verhaal is staat nu bijna zo goed als vast. Alle partijen, zelfs die van ‘l’état c’est moi’-Georges Louis Bouchez, zien inmiddels in dat het veiliger is om na drie maanden een einde te stellen aan het uitzonderingsregime.

Verhelderend Coronanieuws
GRONDVEST

Verhelderend Coronanieuws

Het meinummer van Grondvest, het ledenblad van de VVB, is een coronanummer. Lees hier het verhelderend coronanieuws over Teresa en mondmaskers.

De Zwarte Dood
INTERVIEW

De Zwarte dood in Vlaanderen met Joren Vermeersch

Kunnen we parellellen trekken tussen de huidige corona epidemie en de periode waar de Zwarte Dood Vlaanderen teisterde? En wat was de invloed van de Zwarte Dood op Vlaanderen op maatschappelijk en economisch vlak?

Witboek Vlaamse Staatsvorming
NIEUWS UIT 2020

Separatisten willen er niet bijhoren

Lees hier waarom separatisten er niet bij willen horen en welke voordelen en uitdagingen dit met zich meebrengt.

Burgerzin, grondrechten en democratie in tijden van coronavirus
ALGEMEEN

Burgerzin grondrechten en democratie in tijden van coronavirus

Deze uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Maar hoe balanceert de voorlopige regering de veiligheid van het volk met de legitimiteit van de maatregelen?

Ook dit jaar kleurt de Vlaamse Volksbeweging de Ronde zwart en Geel
ACTIE

Ook dit jaar kleurt de Vlaamse Volksbeweging de Ronde zwart en geel!

Op 5-4-2020 lanceert de VVB een online Ronde van Vlaanderen. Onder de naam “De Ronde Van Vlaanderen gaat viraal” wil de VVB de Ronde zwart en geel kleuren.

Corona-dictatuur
INTERNATIONAAL

Corona-dictatuur

Het coronavirus slaat over de hele wereld hard toe, waarbij de aanpak om te pogen om de pandemie min of meer gecontroleerd te lijf te gaan verschilt van de ene staat tot de andere. In Spanje grijpt men deze omstandigheden echter aan om het politiek spel tegen Catalonië verder te spelen ..

Belgisch Corona-surrealisme
NIEUWS UIT 2020

Belgisch Corona-surrealisme

Zal er een federale regering ontstaan of sterft België een verdrinkingsdood?

Vlaanderen neem zelf het heft in handen!
NIEUWS UIT 2020

Vlaanderen neem zelf het heft in handen!

Vlaanderen neem zelf het heft in handen! Wat zich sedert 14 maart op niveau van de federale regering heeft afgespeeld is voor de VVB onaanvaardbaar.

RECHT OP ONDERWIJS IN EIGEN TAAL !
NIEUWS UIT 2020

RECHT OP ONDERWIJS IN EIGEN TAAL !

Mede dankzij de invloed van de Vlaamse Beweging werd de maatregelen om 50% anderstalige opleidingsonderdelen toe te laten weggelaten. Lees hier het artikel dat werd onderschreven door verschillende verenigingen en professoren.

De inkanteling van de Franse Gemeenschap in Brussel: een onomkeerbaar proces?
BRUSSELSE POST

De inkanteling van de Franse Gemeenschap in Brussel: een onomkeerbaar proces?

Onlangs brak Johan Vande Lanotte (SP.A) een lans voor een Belgische Unie met vier gewesten. In een reactie hierop, stelde Karel De Gucht (Open VLD) dat het onvermijdelijk was dat Vlaanderen Brussel als volwaardig gewest zal moeten aanvaarden. Hij meent dat Brussel op lange termijn ook bevoegd moet worden voor onderwijs en cultuur…

Podcast met Hugo Maes: De verengelsing van het hoger onderwijs
MEDIA

Podcast met Hugo Maes: De verengelsing van het hoger onderwijs

David Geens ging in dialoog met Hugo Maes, voorzitter van de VVB, en Peter Debrabandere, hoofdredacteur van Neerlandia & docent VIVES-hogeschool.

'Alsof premier Kristof Calvo een kerncentrale bouwt': Vlaamse beweging viseert onderwijsdecreet Ben Weyts
ALGEMEEN

‘Alsof premier Kristof Calvo een kerncentrale bouwt’: Vlaamse beweging viseert onderwijsdecreet Ben Weyts

Nationaal voorzitter Hugo Maes licht toe waarom verengelsing een ‘centenkwestie’ is, en wat de VVB zal doen indien de 50 procent maatregel van kracht gaat

Gedichtendag
MEDIA

Gedichtendag

Naar aanleiding van gedichtendag schreef Wouter Coupé een gedicht voor de nieuwe werkgroep Nederlands die aan de hand van frisse ideeën en spitse acties de aandacht wilt vestigen op onnodige en ongewenste verengelsing en verfransing.

ALGEMEEN

GEEN TERUGKEER NAAR BELGIQUE A PAPA

Wat in de politieke wandelgangen reeds werd gefluisterd komt nu ook naar buiten in de media (VRT-nieuws 29 jan) : het is niet zozeer de Waalse PS maar wél MR dat dwars ligt voor de federale regeringsvorming.

De VVB is springlevend, ook op taalgebied. Zelfs meer dan ooit !
ALGEMEEN

De VVB is springlevend, ook op taalgebied. Zelfs meer dan ooit !

Tijdens het kerstreces doken de eerste berichten op waaruit blijkt dat de Vlaamse regering er mee heeft ingestemd dat het aantal vakken dat op bachelorniveau…

Toespraak Hugo Maes op de nieuwjaarsreceptie 2020
ALGEMEEN

Toespraak Hugo Maes op de nieuwjaarsreceptie 2020

Lieve dames, achtbare heren,
Beste leden van de VVB en geachte aanwezigen,
Namens de Raad van Bestuur en het personeelsteam van de Vlaamse Volksbeweging heb ik de eer jullie allen op mijn beurt, van harte welkom te heten op onze nationale nieuwjaarsreceptie van 2020.

Download Witboek Vlaamse Staatsvorming
NIEUWS UIT 2019

Download Witboek Vlaamse Staatsvorming hier

Download het Witboek Vlaamse Staatsvorming hier. Op 20 oktober 2019 stelde de VVB in het Vlaams Parlement het lang verwachte #WVS voor.

LLUÍS PUIG BLIJFT HOOPVOL
INTERNATIONAAL

LLUÍS PUIG BLIJFT HOOPVOL

Bij elke verkiezing wordt electoraal duidelijk dat de onafhankelijkheidsgedachte in Catalonië aan populariteit wint. LLUÍS PUIG blijft hoopvol. Lees meer…

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.