LOFPRIJS

zaterdag 2 – zondag 3 oktober 2021

Symposium Simon Stevin – Uitreiking LOF-prijs der Nederlandse Taal

Exclusief geleid bezoek aan Brugge

De Stichting Nederlands, Amsterdam - Brussel, en de Vlaamse Volksbeweging vzw

Klik op de knop om de volledige uitnodiging te lezen

hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de plechtige uitreiking van de zeventiende LOF-prijs der Nederlandse Taal. Dit evenement werd eerder uitgesteld wegens corona. De laureaat voor het jaar 2020 is het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie, dat dit jaar haar veertigste verjaardag vierde.
De uitreiking en de overige activiteiten vinden plaats op zaterdag 2 en 3 oktober 2021 in Brugge. Bijzondere aandacht gaat naar de Bruggeling Simon Stevin, universele wetenschapper en grondlegger van het Nederlands als wetenschapstaal. Stevin overleed 401 jaar geleden.

Stichting Nederlands, Amsterdam – Brussel

Vlaamse Volksbeweging

De inschrijvingen voor dit evenement zijn gesloten. U kan zich niet meer inschrijven.

Tijdlijn van het evenement zoals gepubliceerd in ONAF.

Extra informatie

Kan u niet online inschrijven? Of betaalt u liever via een overschrijving? Neem dan contact op met Johannes Meremans. 

lof@vvb.vlaanderen

Het Symposium Simon Stevin en de uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal
zijn een organisatie van de Stichting Nederlands en de Vlaamse Volksbeweging in nauwe samenwerking met de Marnixring Internationale Serviceclub. De organisatie was niet mogelijk zonder de erg gewaardeerde medewerking van de Stad Brugge, de Taalunie, de Beweging Vlaanderen-Europa, het Algemeen Nederlands Verbond, de Orde van de Prince en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Omdat ook wij niet over een glazen coronabol beschikken, kunnen deze evenementen ten gevolge van overmacht worden uitgesteld naar 2022. Wij houden u daarover uiteraard op de hoogte.