Het woord van de voorzitter

Her woord van de voorzitter

Beste lezers,

“Ik ben blij dat we vandaag eindelijk werk kunnen maken van de wijziging van onze statuten. Onze vereniging heeft een zeer moeilijke periode achter de rug en voor mij vormt deze bijeenkomst hier het sluitstuk van. Ik hoop dat we na vandaag onze blik eindelijk volledig zullen kunnen richten op wat we als Vlaamse Volksbeweging zouden moeten doen, namelijk ons inzetten voor een onafhankelijk Vlaanderen. We gaan ervoor!”

Met die bewoordingen werd onze belangrijke algemene vergadering van 27 januari ll. geopend. Deze bijeenkomst op de ‘zolder’ van CC ’t Gasthuis in Asse was beslissend voor onze doelstelling om enkele al te lang aanslepende dossiers eindelijk af te kunnen sluiten. Zo werden onze vernieuwde statuten mits enige kleine wijzigingen goedgekeurd. Het eveneens te vernieuwen intern reglement van onze vereniging komt op de algemene vergadering van 23 maart aan de beurt.

Daarnaast werd in Asse overgegaan tot de versterking van ons nationaal bestuur door de verkiezing van een diverse en jeugdige groep gemotiveerde personen. Wij danken hen alvast voor hun inzet naar de toekomst toe. Onder andere de inbreng van Pieter Vandermoere als nationaal penningmeester zal ons bijzonder van pas komen om rond de zomer ten aanzien van de beoordelende administratie aan te tonen op welke manier de VVB gedurig en nuttig investeert in een vrij Vlaanderen.

Ondertussen is er achter de schermen ook al heel wat werk verzet. In het kader van ons remediëringstraject formuleerde onze vorig jaar opgerichte Werkgroep Beleidsplan samen met de directeur verschillende voorlopige teksten met betrekking tot de door de administratie geformuleerde aanbevelingen. Het is de bedoeling om de VVB zo meer in lijn met het decreet van 10 maart 2023 te doen functioneren. Dit zowel op theoretisch als op praktisch gebied. Zoveel mogelijk personen, onder wie leden van het nationaal bestuur, van de algemene vergadering en externe deskundigen, zullen betrokken worden bij de na te streven verbeteringsprocessen.

Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen zich tegen de zomer over de inhoud van het verder te formuleren remediëringsrapport, dat voor een stuk de basis zal vormen van het tegen december te schrijven beleidsplan, kan uitspreken. Alleen zo kunnen wij ons de komende jaren, die voor de toekomst van onze gemeenschap bijzonder belangrijk zullen zijn, eensgezind blijven inzetten als erkende sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

Een belangrijk onderdeel van de voor te bereiden inhoud van ons remediëringsrapport zal bestaan uit de rapportering van onze ‘werkingsgegevens’ van de afgelopen jaren. Met andere woorden dient het secretariaat een correct overzicht op te stellen van alle nationale en lokale activiteiten die sinds 2021 hebben plaatsgevonden. Onze afdelingsbesturen mogen dan ook spoedig een verzoek van onze secretariaatsmedewerkers verwachten om aan de hand van een eenvoudig sjabloon een lijst op te stellen met alle activiteiten die ze tot enkele jaren terug hebben georganiseerd. Alleen door de voorbereiding van deze documenten kunnen wij aantonen op welke wijze de VVB werkelijk probeert een impact te hebben op onze samenleving.

Het is onze plicht om aan de hand van onze werking bij te dragen aan wat in het voornoemde decreet beschreven staat als “de emancipatie van mensen en groepen en de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving en de sociaal-culturele participatie van volwassenen”. Ook moeten we verduidelijken welke samenlevingsvraagstukken de VVB wil behandelen en tot een publieke zaak wil maken. Natuurlijk blijft de verwezenlijking van de onafhankelijkheid van ons volk topprioriteit, maar we moeten erin slagen dit streven te koppelen aan andere prangende en soms ook vastgelopen maatschappelijke vraagstukken. Door middel van vernieuwende initiatieven wil de VVB deze impasse doorbreken. Onze concrete ambities leest u spoedig in dit blad.

Door in te zetten op een efficiëntere algemene werking en samenwerking met een zo breed mogelijk te situeren aantal verenigingen, gaat onze vereniging er stap voor stap op vooruit. Het is immers hoognodig structurele bruggen te slaan naar andere gemeenschappen in onze samenleving om hen vervolgens in de mate van het mogelijke te kunnen betrekken bij ons zelfstandigheidsstreven.

Met andere woorden: wij werken verder, voor en achter de schermen.

Michael Discart

Voorzitter VVB

Word lid

En ontvang elke maand ons maandblad ONAF.

ONAF MEI 2024

Meer van de voorzitter

Deel dit bericht op uw sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
0
Geen producten in je winkelwagen.