Eensgezind bouwen aan onze toekomst

Eensgezind bouwen aan onze toekomst

Eensgezind bouwen aan onze toekomst

“HEER, LAAT HET PRINSENVOLK DER OUDE NEDERLANDEN …”

“Uit de Vlaamsche jeugd moeten de bouwmeesters groeien van de Vlaamsche cultuur – die niet tot haar volle ontwikkeling kan gedijen zonder de Vlaamsche zelfstandigheid. Wie van cultuur spreekt, denkt aan kunst, wetenschap, stijlvolle vrijheid en zelfstandigheid.”

Zo schreef het Vlaams-nationalistische blad De Schelde op 4 september 1932. De krant haalde daarbij ook het belang van een ‘beschaafde omgang’ aan als voorwaarde voor de verwezenlijking van onze doelstellingen.

Nationale feestdag

Naar aanleiding van onze nationale feestdag kan het geen kwaad om als jongere te wijzen op het belang van wederzijds respect binnen het kader waarin we werken. Dat er in de Vlaams-nationalistische beweging meningsverschillen zijn en altijd zullen zijn, kunnen we niet loochenen. Dat hierover van tijd tot tijd discussie nodig is, klopt eveneens. Desalniettemin is het in de meeste gevallen verkieslijk deze meningsverschillen, die de laatste jaren vooral in de media naar boven komen en vaak gepaard gaan met onnodige krachttermen, te bespreken in besloten kring. De reden ligt voor de hand.

Belgisch systeem

Anno 2022 staan we nog steeds tegenover een tanend doch goed georganiseerd Belgisch systeem. In plaats van hiertegen een algemeen Vlaams front tot stand te brengen, leggen onze openbare discussies vaak slechts de zwakke punten van het hedendaagse Vlaams-nationalisme bloot. Van eventuele samenwerking is dan geen sprake, aangezien de aandacht voornamelijk gaat naar de benadrukking van elkaars gebreken. Ik ken geen enkele andere ideologische strekking in dit ‘land’, die met een dergelijke regelmaat debatten organiseert om de eigen interne verdeeldheid aan te tonen. De vertegenwoordigers en moedwillige instandhouders van het regime maken hier natuurlijk graag misbruik van.

Eensgezind bouwen aan onze toekomst

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

  ONAF MEI 2024
  Screenshot
 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Cartoon 'ONAF', Meinummer 'ONAF' Mei 2024
 • Archief nieuwsberichten

 • De radicalen scanderen “omver en erover”, terwijl de gematigden huiveren van elke actie die verder reikt dan de pen en het papier.

  Daarnaast bezitten slechts weinigen de nodige zelfbeheersing om zich in het geval van enige polemiek steeds hoffelijk te gedragen. De discussie ontaardt te dikwijls in een halve scheldpartij met tot in den treure herhaalde verwijten. Indien er ooit een Vlaamse regering met oprecht Vlaams-nationale doelstellingen tot stand komt, dan zal deze geen werkelijke reden van bestaan hebben zolang niet kan worden verhinderd dat de felste discussies onder Vlaams-nationalisten in het openbaar worden gevoerd.

  Voor de jeugd

  Als het Vlaams-nationalisme nog een zekere aantrekkingskracht uitoefent op jongeren, dan is dit deels te verklaren door het inherent revolutionaire aspect van onze ideologie. “De jeugd doet graag aan revolutie om de revolutie”, wordt weleens beweerd. De twee grote politieke Vlaams-nationale actoren kenmerken zich op dit moment echter door twee uiterste visies te hanteren met betrekking tot deze materie. De radicalen scanderen “omver en erover”, terwijl de gematigden huiveren van elke actie die verder reikt dan de pen en het papier. Dit verschil in opvatting en de felle onderlinge woordenstrijd leidden er de laatste jaren toe dat de verschillende jongerengroeperingen binnen onze beweging zich haast vijandig
  tegenover elkaar zijn gaan opstellen. Zogenaamde nietsdoeners staan tegenover een strekking die al tevreden is wanneer men met passie een Vlaamse leuze kan scanderen zonder hier de gepaste actie aan te koppelen.

  Vlaams zelfbestuur

  Het is tragisch om te zien hoeveel energie aldus verloren gaat, terwijl we allen uiteindelijk toch hetzelfde ideaal, namelijk volwaardig Vlaams zelfbestuur, nastreven. Afsluiten doe ik dan ook graag met een inspirerend citaat uit de nieuwjaarsboodschap die op 1 januari 1931 in De Schelde verscheen. Het blad opperde toen dat “wilskracht en karakter, gepaard aan rustige bezinning,
  den machtigsten vijand op de knie dwingt.”
  Laat ons als jongeren dan ook, met respect voor ieders overtuiging, een einde maken aan de voortdurende broedertwist.

  Nick Peeters

  Gratis jongerenlid vanaf 16 tot 26 jaar.

  Word nu jongerenlid van de VVB

  E-post met VVB ledenblad
  0 Jaarlijks
  • VVB ledenblad per e-post
  • Kortingen op winkel en activiteiten
  • Toegang tot MIJNVVB
  KOM ER BIJ !

  Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

  0
  Geen producten in je winkelwagen.