Een knieval voor Vlaanderen

Een knieval voor rechts

Een knieval voor Vlaanderen

De tijden zijn moeilijk en de middelen worden schaars. Bij burgers, bedrijven en de overheid.

Waar schaarste heerst verscherpen ook, in de strijd om te overleven, de meningen en nemen onwaarschijnlijke argumenten de bovenhand.

Zoals bij de auteur van een artikel dat in de krant verscheen (DS online 8 september – Een knieval voor uiterst rechts) waarin de VVB wordt weggezet als een vereniging die zich ‘terugplooit op etnisch-culturele afkomst’ omdat ze streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid.

De vaststelling gaat geflankeerd door de oproep om daarom voortaan verder, niet de verkozenen van het volk, maar wel de gecoöpteerde, zelf gedefinieerde, ‘deskundigen’ van het immer Vlaamsonvriendelijke middenveld te laten beslissen over subsidiëring. Waarmee de cirkel rond zou dienen te zijn.

Tweede keer goede keer?

Een doorzichtig en pover pleidooi, waarbij alles draait rond het nieuwe ontwerpdecreet waarmee de Vlaamse regering, na een eerste mislukte poging, opnieuw wijzigingen wil doorvoeren aan het decreet SCVW.

Herinner u hoe het zelfverklaarde ‘verdraagzame’  politiek-correcte middenveld, eind 2019, dagenlang uw televisiescherm en de straat bezette in verzet tegen dit plan en uiteindelijk een beduimelde ideologische alarmbelprocedure, uit lang vervlogen tijden, tevoorschijn toverde. Het ingeroepen belangenconflict werd uiteindelijk niet-toepasselijk bevonden.

Maar de hele heisa liet toe om tijd te winnen zodat de voorgenomen decreetswijzigingen niet op tijd gestemd geraakten om tijdens de huidige beleidsperiode te worden toegepast. Vlaamse verenigingen die al jaren bestaan, zoals VOS, werden daardoor op droog zaad gezet en in hun voortbestaan bedreigd.

Foute premissen voor een verkeerde conclusie

Hoe de auteur, nog voor ons parlement, aan de nieuwe teksten komt is ons een (ondemocratisch) raadsel. Waar ze de mosterd vandaan haalt om de VVB weg te zetten als extreemrechts is ons al even onduidelijk. Het intentieproces daarentegen spat van het krantenblad.

De VVB is ‘fout’ (?!?) en krijgt daarom best géén deel van uw zuur verdiend Vlaams belastinggeld. Dat zullen, als het van de Federatie en dus de sector afhangt, niet de verkozen parlementsleden en -regering, die uw democratische mening vertolken, beslissen, maar  wél de sociaal-culturele sector zelf, in alle autocratische eigengereide betweterige glorie.

Foute premissen leiden onvermijdelijk tot een foute conclusie. De aantijgingen aan het adres van de VVB zijn, bovendien, een toonbeeld van gebrek aan kunnen  ‘begrijpend lezen’. Of van willen lezen, of kijken (naar onze filmpjes) ‘tout court’ . Want waar, op de webstek die de auteur beweert bekeken te hebben,  blijkt dat de VVB zou staan voor etnisch-nationalisme ? Het tegendeel is waar! De VVB pleit onverkort voor een open en inclusieve Vlaamse samenleving.

Waardoor, naast een straf staaltje van negatie van de democratie ook een totaal gebrek van kennis van de feiten blijkt. Maar wat baten kaars en bril, als een partijdig auteur niet zien wil…

Cultuur voor de Vlaamse natie

Hoe dan ook indien wíj́ al een knieval plegen, wat niet in onze aard ligt, dan is het voor democratie en meer middelen. In het bijzonder voor cultuur, maar dan cultuur die de natie versterkt in plaats van ze, zoals in het net geciteerde artikel, in haar verbindende kracht te ondergraven en te verdelen.

Is het u ook opgevallen, in het buitenland, hoezeer andere landen fier hun identiteit uitdragen en daar met alle middelen naar streven? U hoeft zelfs niet naar het buitenland te reizen, zelfs het b-land speelt er op in. Met krantencampagnes over een fata morgana van 11 miljoen tot en met die onduurzame plastieken klevertjes op winkelproducten in de warenhuizen waarop een zweverige B prijkt gehuld in drie kleuren. Van de prei tot de kaas over het onvermijdelijk ‘biscoff’ : alles draagt tegenwoordig dit tricolore label zonder enige andere meerwaarde voor wat u precies koopt dan het opzet om ú te doen geloven  dat  de onbestaande natie écht bestaat. Het b-offensief is op volle kracht aan de gang op alle fronten. En alle middelen, en om het even de welke, zijn daartoe blijkbaar goed.

In het buitenland kent men amper Vlaanderen maar alleen België – en dit terwijl 80% van de federaal meegetelde export uit Vlaanderen komt. Vindt u dat normaal? Wij alvast niet!

Maak van Vlaanderen een sterk merk

Alles is cultuur. Niet enkel de activiteit bedreven door de zelfverklaarde cultuurpausen in autogeproclameerde cultuurtempels waar het woord Vlaams per definitie een vieze bijklank heeft. Een conditio sine qua non om er bij te horen. Ook het merk Vlaanderen is cultuur.

Onze oproep aan de Vlaamse regering en onze voogdijminister in het bijzonder is dan ook: maak werk van dat merk, versterk het, draag zo bij aan ons identiteitsgevoel. Versterk onze natie, en zet Vlaanderen op de kaart, niet enkel door de Vlaamse prestaties, die er al staan,  maar ook  als een sterk merk, in binnen- en ook in het buitenland!

In moeilijke tijden, en vele nemen tegenwoordig het woord ‘oorlog’ in de mond, ook al vallen hier enkel de financiële en speculatieve bommen, is nationale samenhorigheid onmisbaar. Zij is het die de mensen verbindt en de moed geeft om weerstand te bieden, zelfs terug te vechten. Dat dit begrip op b-niveau volledig hol is hoeft geen vertoog. Het is bij ons, in Vlaanderen, bij het Vlaamse volk, dat de natie bestaat en leeft.

Versterk de natie dus, geef ze zuurstof, en laat cultuur en alle verenigingen die zich inzetten voor ons land én de sociale cohesie ervan, op een democratische en wettelijke manier verder bruisen!

Hilde Roosens

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelwagen.