Géén vier gewesten !

Géén vier gewesten !

Nieuwjaar is traditioneel het moment waarop door verschillende partijen een aantal ballonnetjes worden opgelaten. Zo ging het dit jaar over de toekomst van het land, met 2, 3 of meer gewesten en/of gemeenschappen waarbij steevast de toekomst van Brussel op het menu staat.

Het Vlaams Komitee voor Brussel zorgt, in de Brusselse Post van januari, voor een overzicht van de standpunten van de betrokken partijen en bekijkt de mogelijke gevolgen. Voor Brussel, voor Vlaamse onafhankelijkheid, en voor onze financiën.

Brusselse Post juni 2020

Lees hier “De Brusselse Post” van het Vlaams Komitee voor Brussel. De tweetaligheid van Brussel moet opnieuw een politieke eis worden.

BRUSSELSE POST

Ook in april verscheen de Brusselse Post in Grondvest. Hierbij, nieuws over het reilen en zeilen van het Vlaams Komitee voor Brussel.

De inkanteling van de Franse Gemeenschap in Brussel: een onomkeerbaar proces?

De inkanteling van de Franse Gemeenschap in Brussel: een onomkeerbaar proces?

Onlangs brak Johan Vande Lanotte (SP.A) een lans voor een Belgische Unie met vier gewesten. In een reactie hierop, stelde Karel De Gucht (Open VLD) dat het onvermijdelijk was dat Vlaanderen Brussel als volwaardig gewest zal moeten aanvaarden. Hij meent dat Brussel op lange termijn ook bevoegd moet worden voor onderwijs en cultuur…