Debat: Vlaamse staatsvorming, mobiliteit & Spartacus

Het bestuur van VVB Limburg nodigt u uit op 23 mei 2022 voor een eerste ‘Groot Debat’.

Staatsvorming, wat houdt dat precies in? Welke rol speelt Limburg in dit verhaal? En wat betekent Vlaamse staatsvorming voor Limburg en zijn inwoners?

Reizen om te wroeten

Reizen om te wroeten

Graag nodigen we je uit op donderdag 19 mei voor onze eerstkomende voordrachtavond, een stuk
geschiedenis over “West-Vlaamse seizoenarbeid in Frankrijk”
“REIZEN OM TE WROETEN” door Géry CAPPON

Lentewandeling in het Land van de Witte

Met de Witte door Zichem op 1 mei 2022. Na een jarenlange gedwongen pauze wil de VVB afdeling Hageland opnieuw van start gaan. We kiezen voor een wandeling in een prachtig natuurlijk en cultureel kader in het midden van onze regio.

De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest.

De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest

Aperitieflezing op 24 april door Dr. Paul De Ridder. Een organisatie van VVB-Gent.

Op basis van informatie die hij verkreeg van wijlen prof. Robert Senelle ontwikkelde Paul De Ridder de theorie dat het sinds 1934 verdwenen paneel De Rechtvaardige Rechters van het wereldberoemde altaarstuk van het Lam Gods al lang terecht is, maar in handen van een Gentse familie.
Senelle voerde jarenlang discrete gesprekken met die familie om het paneel terug te laten keren bij de andere panelen van het retabel van Jan Van Eyck. Zonder resultaat echter.

VVB – Roets’ ronde 2

VVB - Roetsronde 2

VVB- Roets’ Ronde II. Doe mee met de gegidste uitstap op zaterdag 30 april met VVB-Bachten-de-Kupe. We dalen af naar het Zuiden van het Meetjesland. Lees er hier meer over.

Lachen geblazen à volonté

lachen geblazen à volonté

Wil u een aangename namiddag beleven? Kom dan op zondag 27 maart om 15u naar De Schelpe in Oostende. VVB-Middenkust presenteert u Marcel Vandemaele een vertelkunstenaar – acteur.