Jan Degadt

Jan Degadt (Menen, 8 mei 1951) is een Vlaamse econoom en emeritushoogleraar aan de KU Leuven campus Brussel (sinds 2013 onderdeel van de KU Leuven) en nog promotor van diverse onderzoeksprojecten. Hij is voorzitter van de stuurgroep van het Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee binnen Odisee, initiatiefnemer van het onderzoekscentrum BRIO en lid van diverse raden en werkgroepen.

Hij zetelde tot eind 2005 in de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Degadt is tevens lid van het Wetenschappelijk College bij de Herstructurering van de Brusselse Havenen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Hij publiceerde onder meer over economische aspecten van de Brusselse problematieken en is voorzitter van het Vlaams Komitee voor Brussel.

Enig resultaat