VNZ: “Wallonië consumeert significant meer dan Vlaanderen”

VNZ: “Wallonië consumeert significant meer dan Vlaanderen”

Uitgavenverschillen

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds onderzoekt jaarlijks de uitgavenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners..

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) stelde tot 2010 vast dat de consumptieverschillen – net zoals ook al bleek uit de RIZIV-studies – systematisch afnamen tot ongeveer 50 euro per hoofd. In 2011 was er echter een merkwaardige trendbreuk en steeg het uitgavenverschil tot meer dan het dubbele, namelijk € 109,93.

De resultaten van het RIZIV voor 2015 zijn nog (lang) niet gepubliceerd, maar op basis van de persmededeling van het waakzame VNZ al verzamelde, zet de zorgbarende trend zich voort. Het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.108,87) en een Waal (€ 2.244,94) neemt significant toe en bedroeg in 2015 136,07 euro per persoon (tegenover € 113,46 in 2014, zie de infografiek van vorig jaar).

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Brief aan de leden - editie mei 2023
 • Archief nieuwsberichten

 • Uitgaven gezondheidszorgen 2015:

  Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
  Vlaanderen 219.724 367.354.513 2.108,87
  Wallonië 250.658 453.180.759 2.244,94
  Brussel 47.728 78.849.471 2.089,24
  (Niet toewijsbaar) 226.400.753
  TOTAAL 518.110 1.125.795.496 2.172,89

  In Wallonië werd er in 2015 per hoofd 6,4% meer uitgegeven voor gezondheidszorg

  1 %
  meer per hoofd in Wallonië

  Deze uitgavenkloof, die bovendien geen rekening houdt met de veel hogere bijdragen van de Vlamingen aan de federale sociale zekerheid, biedt toch wel een andere kijk op de talrijke besparingen op dit moment en legt een zware hypotheek op de ‘betaalbaarheid van zorg’ voor de komende generaties. Vreemd dat het sociale middenveld tegen deze onrechtvaardige transfer niets onderneemt.

  Op basis van de bijdragen voor sociale zekerheid in 2014 (laatst bekende jaar) stellen we vast dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale Landsbond jaarlijks € 19.264,64 aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’ € 15.060,58, of een verschil van ruim € 4.200!

  Dankzij het VNZ weten we dat de ijsberg in de Belgische ziektezorg (waar we in 2015 nog over schreven – zie de infografiek). Nuttig, nodig en dringend! Naast dat het VNZ een oerdegelijke ziekenkas is en aan de noodzakelijke politieke alarmbellen trekt door middel van correct cijfermateriaal blaast de Vlaamse ziekenkas ook 100 (!) kaarsjes uit. Ze viert dat jaar op haar Ledendag op 29 mei in Mechelen: de Sint-Romboutstoren, het Speelgoedmuseum, de Dossinkazerne, de Dijlebootjes, een rondleiding op de hoofdzetel, wandel(zoek)tochten, het staat allemaal op het ambitieuze programma van hun ledendag. Mechelen is van ons, maar snel inschrijven is wel de boodschap via 015 28 90 92 of 100jaar@vnz.be!

  VNZ: “Wallonië consumeert significant meer dan Vlaanderen”
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  Email