Vlaamse Beweging Sociale Beweging

Vlaamse Beweging Sociale Beweging

In dit nieuw campagnefilmpje zet de VVB de Vlaamse Beweging als sociale beweging in de kijker. Historisch een feit, maar voor het heden zowel als voor de toekomst eveneens een noodzaak.

De VVB wil als pluralistische vereniging iedereen meekrijgen in het Vlaamse onafhankelijkheidsverhaal.

Ook de werkende klasse dient in te zien dat het uitoefenen van rechten en plichten beter lukt binnen de grenzen van een hechte samenleving, die van de Vlaamse natie. Eerder dan de syndicale toevlucht te blijven zoeken via de ondemocratische Belgische hefboom.

In vrijheid, gelijkheid en solidariteit streven wij naar welvaart en welzijn voor alle burgers die deel uitmaken van onze onafhankelijke Vlaamse staat.

De toespraak van VVB-ondervoorzitter Michael Discart

Beste vrienden,

Wij komen hier samen met de VVB, op de vooravond van 1 mei, om in de kijker te zetten dat nationalisme, zoals wij dat beoefenen bij de VVB, ook, en zelfs in de eerste plaats een sociaal verhaal is.

Een verhaal dat zich afspeelt binnen een hechte samenleving, die dezelfde waarden en normen deelt, die open is, waar iedereen gelijk is, vrij is en waar de mensen solidair zorg dragen voor elkaar.

Het verhaal van Vlaanderen is, van bij het begin, een sociaal verhaal. En wij dragen dat hoog in het vaandel!

Wanneer onze beweging opkwam voor de erkenning van de Nederlandse taal, voor gelijke taalrechten voor Vlamingen en Franstaligen voor de rechtbank, binnen de administratie, op de werkvloer; wanneer wij ijverden voor algemeen enkelvoudig stemrecht voor iedereen, zoals priester Daens hier in Aalst, en vandaag de dag, nog steeds, voor betaalbaarheid van woningen en dus de aanwezigheid van jonge Vlamingen in onze Vlaamse rand rond Brussel, dan gebeurt dat, in de eerste plaats,  vanuit een diep gewortelde sociale bekommernis. En wij mogen daar beslist fier op zijn en dit laten horen.

Gelijkheid en rechtvaardigheid voor het Vlaamse volk, voor de Vlaamse meerderheid in dit land, zijn daarbij wat ons drijft.  

Vandaag, nu vele mensen moeite hebben om rond te komen, ook al werken ze hard en met twee, nu facturen voor basisbehoeften zoals verwarming, elektriciteit of brandstof onbetaalbaar worden, nu oorlog opnieuw woedt op Europese bodem, onze democratie bedreigd wordt en schaarste dreigt, hebben wij onze vrijheid, gelijkheid, maar vooral solidariteit meer dan ooit broodnodig.

Indien wij een Vlaamse onafhankelijke staat willen, en dat is en blijft ons doel, dan is dat slechts mogelijk op voorwaarde dat wij rekening houden met de belangen van iedereen.

En iedereen meekrijgen in ons onafhankelijkheidsverhaal, van links tot rechts, arm tot rijk, werkgevers, werknemers en alle andere mensen die deel uitmaken van onze samenleving. Over het hele politieke spectrum.

De VVB is dan ook overtuigd pluralistisch en benadrukt dat graag. Omdat het moet, omdat het niet anders kan.

Maar omgekeerd wordt het tijd dat ook de werkende klasse inziet dat het uitoefenen van rechten en plichten enkel en beter lukt binnen de grenzen van een hechte samenleving, de Vlaamse. Waar gelijkwaardige normen gelden, waar iedereen zich in herkent en zich kan in vinden.  Eerder dan de syndicale toevlucht te zoeken via de ondemocratische Belgische hefboom.

Want daar wordt het Vlaamse volk niet beter van, integendeel. Door federaal wanbeleid, ondoorzichtige transfers en ondemocratisch bestuur wordt ons volk zienderogen armer. 

Dat sluit geen solidariteit uit, met niemand, ook niet met andere volkeren. Maar welvaart die wij niet bezitten kunnen wij niet delen en om veiligheid en welzijn te bieden moet wij die eerst zelf realiseren. Binnen onze eigen samenleving, en dat is onze samenleving, de Vlaamse natie.

Daarom beste vrienden nodig ik u uit om hier samen met ons vandaag, in Aalst, op de vooravond van het feest van de arbeid, mee in de verf te zetten dat de Vlaamse beweging ook een sociale beweging is.

En dat de Vlaamse onafhankelijke staat waar wij naar streven de staat zal zijn van alle Vlamingen, of niet zal zijn.

Hierbij dus, onze nieuwste film: Vlaamse beweging, sociale beweging,

 Ja! voor Vlaanderen!!!

Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
E-Post

De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.

0
Geen producten in je winkelmand