Plethora? Transfer!

Plethora? Transfer!

Vlaams-Waalse geldstromen

Vlaams-Waalse geldstromen bestaan in talloze vormen en gedaanten, zoveel is zeker. Bij herhaling hebben we er hier op gewezen dat België in essentie een enorme transfermachine is. Ons colloquium van oktober vorig jaar nam die gedachte als leidraad. België is een koloniale constructie om Vlaanderen uit te persen. Het is gemakkelijk en zelfs wat lui om daar schamper over te doen en de plantrekkende Vlaming te gispen, die “het zelf heeft gezocht” en “niet kritisch genoeg is, in Nederland zou zoiets (= de transfers) nooit pakken”. Misantropie (mensenminachting) en defaitisme (verlieszucht) hebben Vlaanderen nog nooit iets opgeleverd.

Plethora? Transfer!

Vlamingen willen overleven en rondkomen in het leven van alledag
en Franstalig België gaat met de pluimen lopen

 • ONAF, het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • Bekijk hier de cartoons van Van Mol

  Brief aan de leden - editie mei 2023
 • Archief nieuwsberichten

 • Natuurlijk is het wáár: het is ongelofelijk dat na bijna tweehonderd jaar België en meer dan honderdvijftig jaar Vlaamse Beweging België grosso modo nog altijd hetzelfde functioneert. Vlamingen willen overleven en rondkomen in het leven van alledag en Franstalig België gaat met de pluimen lopen. Vroeger gingen we in Waalse mijnen werken, nu geven we onze zuurverdiende centen buiten elke proportie af aan een discutabel transfersysteem via de fiscus en beperken we ons tot een klaagzang over de verzoening van arbeid en gezin. Je zou bijna heimwee krijgen naar de tijd van de kinderarbeid…

  Maar het is best de koe bij de hoorns te vatten. Er liggen nog 20.000 pamfletjes te wachten om over Vlaamse buurten en wijken, steden en dorpen te worden verdeeld. We willen niet stilzitten (vele handen maken het werk licht: steun ons en vraag voor uw buurt foldertjes aan!). En de VVB is niet alleen: het VGV signaleerde recent de pure schande dat het overtal Franstalige artsen (in het zuiden van dit land is geen numerus clausus in voegen) zou worden geregulariseerd door een nieuwe verhouding in de toekenning van RIZIV-nummers. Die zou gaan van 60/40 naar 56,5/43,5. Ook dit is een transfer (maar wel een die de N-VA met wat goede wil nog kan tegenhouden, dus doen, Valerie Van Peel en Louis Ide!).

  Zo beschouwd, is het bedrag van 12 miljard euro transfers dat min of meer aantoonbaar is en dat AK-VSZ en VVB als vuistregel hanteren, wellicht nog een stevige onderschatting. De RIZIV-zwendel is een zoveelste beloning van Franstalig België voor zijn botte weigering om paal en perk te stellen aan medische overconsumptie. Te veel geneesheren – een ‘plethora’ heet dat in artsenjargon – en een rommelig medisch zorglandschap werken dat grootverbruik van geneeskundige handelingen immers in de hand. Ook die artsen willen namelijk brood op de plank, terwijl bepaalde onderzoeken wel uitwijzen dat de gemiddelde activiteitsgraad van artsen in Wallonië maar op 75% tot 80% zou liggen van die in Vlaanderen.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest
  Telegram
  WhatsApp
  Email
  Print