Geslaagde steunactie voor Catalaans referendum

Op dinsdagavond 4 november (5 dagen voor het door Spanje verboden referendum) hielden op initiatief van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en ICEC (International Commission of European Citizens) meer dan 100 manifestanten (onder wie talrijke parlementsleden uit diverse partijen) uit zowel Vlaanderen en Catalonië op het Vrijheidsplein in Brussel een steunactie voor het Catalaanse volk. Ze werden welkom geheten door Brusselaar en VVB-ondervoorzitter Bernard Daelemans.

Achter een met kaarsen versierde reuze Catalaanse vlag werden toespraken gehouden onder anderen door VVB-voorzitter Bart De Valck die de link legde tussen het gebeuren in Catalonië en Vlaanderen. De jonge Catalaan Adrià Font sprak namens ICEC-Catalunya de menigte toe en dankte de Vlamingen voor hun onverdroten steun aan het Catalaanse vrijheidsstreven. De manifestatie werd besloten met het Catalaanse en Vlaamse volkslied. Dit weekend zal een uitgebreide VVB-delegatie in Barcelona als internationaal waarnemer fungeren op het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid.

Toespraak van Bart de Valck

Beste VVB’ers en VVB-sympathisanten,

beste vrienden van de Vlaamse onafhankelijkheid,

voor de tweede keer welkom op het Vrijheidsplein in Brussel, en dus vanzelfsprekend ook welkom in onze Vlaamse hoofdstad!!!

9 november, vrienden, wordt stilaan een bijzondere datum, want op 9 november 1989 werd voor de ogen van miljoenen kijkers de Berlijnse muur gesloopt, en over vijf dagen, op 9 november 2014, gaan de Catalanen een poging doen om hun “Spaanse muur” met een alternatief referendum symbolisch af te breken. Onze ondervoorzitter Bernard benadrukte het al: de kracht van de basisbewegingen in Catalonië heeft geleid tot een massamanifestatie waarmee bijna één derde van alle Catalanen in de straten van hun hoofdstad Barcelona een vuist maakten naar Spanje en opkwamen voor zelfbestuur! Overweldigende beelden die voor velen inspirerend werken. Vlaamse vrienden,

onafhankelijkheid komt niet zomaar uit de lucht gevallen.

En precies daarom ging de VVB proactief op zoek naar partners in Europa die dezelfde democratische wens delen. Partners die op de drempel staan van onafhankelijkheid, maar die net zoals wij, heel wat hindernissen en valkuilen te verwerken hebben. De Schotten haalden de overwinning net niet, maar zij slaagden er wel in een hele samenleving te mobiliseren voor een intens debat over de toekomst van een natie in wording. En Alex Salmond had gelijk toen hij vooraf stelde dat Schotland er na het referendum nooit meer hetzelfde zou uitzien. De weg naar meer autonomie ligt nu inderdaad open. En als de beloofde bevoegdheidsoverdrachten er niet komen, zal de Schotse natie nog meer radicaliseren en uiteindelijk definitief het Britse huwelijk verlaten.

De kleine vlammetjes waarmee we straks de Catalaanse vlag gaan oplichten, moeten warmte geven aan de Europese onafhankelijkheidsbewegingen. De VVB beseft maar al te goed dat alle strategische assen op Europees niveau welkom zijn om onze roep naar onafhankelijkheid verder en luider te laten klinken. Wij staan hier op amper 200 m van het voor ons politieke beslissingscentrum bij uitstek, namelijk het democratisch verkozen “Vlaams Parlement”, dat als hoofdtaak heeft Vlaanderen welvaart en welzijn te bezorgen en dit te garanderen voor de komende generaties. Mogen wij ons als VVB, samen met alle verontruste Vlaamse burgers en belastingbetalers, terecht afvragen of het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering klaar staan om de echte uitdagingen die op ons afkomen aan te gaan?Heeft het Vlaams Parlement wel het lef om uit zijn eigen schaduw te treden om alle scenario’s uit te werken die Vlaanderen een zinvolle richting kunnen geven?

Geachte aanwezigen,

Het is niet mijn gewoonte om Bijbelse spreuken te hanteren, maar sta me even toe de religieuze toer op te gaan. En ik citeer Mattheus: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Welnu, laat ons deze wellevendheidsregel even omdraaien. Of wat een ander goed vindt, mogen we ook toepassen op onszelf. Positief blijven is de boodschap. Zelfs in een gearrangeerd en gedwongen huwelijk, moet het mogelijk zijn het beste van je partner te zien. Wel onze Waalse partner vertoont vaak wispelturig en humeurig gedrag maar dat neemt niet weg dat onze naaste partner voor zichzelf de voorzieningen treft voor de toekomst. Begrijpelijk voor een uitgeblust huwelijk dat kort wordt gehouden door een bemoeizuchtige Belgische stiefmoeder. Enkele opmerkelijke uitspraken uit een ver en uit het recent verleden: – 21 oktober 1945: Het Waals nationaal congres van 1500 deelnemers roept in Luik het confederalisme uit. Ik citeer: “ten bate van Wallonië de toepassing geëischt van het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Die eisch is volstrekt niet zelfzuchtig, want de invoering van een federaal stelsel in België zal aan het Vlaamsche volk een gelijke autonomie schenken.”

– september 2012: Een Waalse denktank onder leiding van Rudy Demotte, Charles Picqué een Joelle Milquet werkt aan een fluwelen echtscheidingsscenario. He bewuste Waalse Plan B ziet het levenslicht.

Reacties uit Vlaanderen? Verwaarloosbaar. – januari 2013: FDF-voorzitter Olivier Maingain en Paul Magnette roepen de “État Wallonie-Bruxelles” uit.  Brussels CD&V-minister Brigitte Grouwels noemt deze politieke demarche terecht een separatistisch pleidooi, want de Franstaligen treden buiten de Grondwet.

Reacties in Vlaanderen? Windstilte. – juli 2014: Het confederalisme wordt in de praktijk toegepast door de PS en de cdH, die zonder rekening te houden met de vorming van een federale regering, op eigen houtje een Waalse en Brusselse regering op de been brengen.

Reacties uit Vlaanderen? Ongeloof en wat typisch naïeve verontwaardiging,

– 24 oktober 2014: Brussels oud-minister-president Charles Picqué, sprak verhelderende taal in Le Soir. “De francofonie moet zich voorbereiden op het einde van België”. Tot zover de gezegende woorden van een aantal Waalse excellenties. Vlaanderen weet waar het aan toe is en weet wat de federale loyauteit in het zuiden voorstelt. Niets of weinig dus, want voor hen is de Grondwet een vodje papier! Vandaar mijn oproep: Vlaams Parlement, heb tenminste ook het lef van onze Waalse zuiderburen en zeg samen met hen JA tegen een Vlaams Plan B. Vlaams Parlement, combineer verantwoordelijkheidszin en toekomstvisie en zeg samen met de Walen JA tegen een Vlaamse en Waalse Grondwet met mogelijkheid tot een referendum. Vlaams Politici van CD&V, Open Vld en N-VA, eis dat elke beslissing genomen door de federale regering eerst moet worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Vrienden van de onafhankelijkheid, De Schotten hebben uitzicht op extra inkomsten uit de olie- en gasreserves op de Noordzee. Vlaanderen heeft desgevallend uitzicht op 16 miljard euro aan extra inkomsten die nu jaarlijks naar Wallonië worden getransfereerd.  16 miljard aan extra inkomsten die een garantie zouden kunnen zijn voor een beter en welvarender Vlaanderen. 16 miljard die zouden kunnen zorgen voor een politiek en sociaal stabiel beleid in Vlaanderen, waar zowel het bedrijfsleven als het socio-culturele middenveld de vruchten zouden kunnen van plukken. Vlaamse politici, realiseer u goed dat uw kwaliteit zal worden afgemeten aan de zorg die u aan de zwaksten in onze samenleving hebt besteed! Treedt dus net als uw Waalse collega’s desnoods buiten de Grondwet en zeg dus JA aan 16 miljard euro voor een socialer Vlaanderen. Zeg dus JA aan de 16 miljard die Vlaanderen extra zuurstof kan geven. En zeg JA tegen een Vlaanderen dat echt op eigen benen kan staan.Honderd jaar na de “grooten oorlog”, waar in de loopgraven de kiemen werden gelegd van de moderne politieke onafhankelijkheidsbeweging, zeggen wij daarom met ook al honderd jaar oude leuze van Réne Declerq: “Weg met de voogden, zelfbestuur!”

JA voor een onafhankelijke Vlaamse staat in een Europa van vrije naties!

Toespraak van Bernard Daelemans

Beste vrienden,

Namens de Vlaamse Volksbeweging en namens ICEC mag ik jullie hier vanavond van harte welkom heten.

ICEC, dat is de naam van de internationale samenwerkingscommissie die de Vlaamse Volksbeweging heeft opgericht samen met Catalanen, Schotten, Zuid-Tirolers en Venetiërs die ook net als wij streven naar onafhankelijkheid.

Velen van jullie waren ongetwijfeld aanwezig op de betoging die we samen met onze ICEC-partners hebben georganiseerd in de Europese wijk op 30 maart.

Heel wat van jullie waren zeker ook hier enkele weken geleden om je steun aan de Schotten toe te zeggen, toen zij de kans kregen om zich via een referendum over onafhankelijkheid uit te spreken.

Het is onze vaste overtuiging dat wij Vlamingen, Schotten, Catalanen, Zuid-Tirolers en Venetiërs elkaar moeten steunen en dat die solidariteit tussen de volkeren ook effectief zowel ons streven als hun streven zal versterken.

Het is de media niet ontgaan dat Vlamingen, Catalanen, Schotten enzomeer gemene zaak maken. En die internationale dimensie is ook hard nodig omdat onze tegenstanders niet aarzelen om tegen elk onafhankelijkheidsstreven op het internationale forum samen te spannen. Kijk maar naar Barroso en kijk maar naar Van Rompuy die de independentistische Schotten en Catalanen afdreigen.

We kunnen ook heel wat leren uit die samenwerking.

De Schotten kregen hun officieel referendum en een meerderheid heeft jammer genoeg neen gezegd tegen de onafhankelijkheid. Maar het referendum heeft in Schotland wel een enorm mobiliserend effect gehad. Van een kleine 15% voorstanders is het onafhankelijkheidskamp uiteindelijk uitgegroeid tot een onwaarschijnlijke 45%! Het Schotse zelfbewustzijn is dus enorm gegroeid en er zal zeker rekening mee gehouden worden. Als de Britten hun beloften niet houden, om Schotland meer bevoegdheden te geven, zal het volgende keer zeker wel ‘JA’ worden!

Vrienden,

Sommigen onder u waren misschien enkele weken geleden ook aanwezig in Barcelona op die on-ge-lo-fe-lij-ke manifestatie, waar bijna twee miljoen mensen, 1,8 miljoen volgens de Barecelonese politie het recht vroegen om te stemmen.

Ongelofelijk, maar inderdaad 1,8 miljoen mensen waren daar verzameld, dat is zeg maar een kwart van de Catalaanse bevolking die op straat kwam. Het lijdt niet de minste twijfel dat de Catalanen de onafhankelijkheid zullen grijpen als ze de kans krijgen.

Natuurlijk wilde de Spaanse staat dit met alle middelen beletten. Het onafhankelijkheidsreferendum waar de Catalaanse regering een programmapunt van had gemaakt, mocht er niet komen. Het Grondwettelijk Hof werd ingeschakeld, want volgens de Spaanse Grondwet is Spanje één en ondeelbaar.

Maar de Catalaanse bevolking roept haar politici op om ‘buiten de Grondwet te treden’. Buiten de grondwet treden, waar hebben we dat nog gehoord. Vroeg of laat zal ook in Vlaanderen het ogenblik zijn gekomen om buiten de grondwet te treden, om de grendels te doen springen.

Vrienden,

Vandaag staan de Catalanen voor een groots moment. Ondanks de tegenwerking van de Spaanse staat, ZAL het referendum plaats vinden, volgende zondag. En de Catalanen zullen zich uitspreken VOOR de onafhankelijkheid.

Vandaag willen we onze Catalaanse vrienden steunen met deze kleine hulde aan de Catalaanse vlag, hier op het Vrijheidsplein.

Maar eerst laat ik het woord aan Adriá FONT, onze Catalaanse medestander, die in het Engels een woordje uitleg zal geven over de toestand in Catalonië. En daarna zal voorzitter Bart De Valck nog een toespraak houden.

Adriá Font is momenteel Erasmus-student aan de Universiteit van Gent en hij is ook in Catalonië actief bij de links-radicale jongerenorganisatie Arran. Dat naar de wortels betekent. Inderdaad, nationalisme kan links zijn, en nationalisme kan rechts zijn. Het mooie is dat nationalisten over de grenzen en over de ideologieën heen kunnen samenwerken. Graag een applaus voor Adriá Font.

Toespraak van Adria Font (Catalonië)

Goedenavond Vlaamse mensen, vandaag solidair met het Catalaanse volk en goedenavond aan alle volkeren ter wereld.

Good night Flemish people, and good night to all peoples of the world

– Can you see this? (ensenyant un sobre) This is what the Spanish state is afraid of. This is a vote, and we are not afraid to use it, because the votes are our weapons and the people is our army; and of course, we are talking about democracy.

The Catalans have achieved a huge majority of 80% of our society, not only in the streets, also in our Parliament, to make a referendum. From our Parliament we made a formal declaration of sovereignty in which we declare Catalonia as a political and legal subject, therefore we have developed a consultation law to exercise our right of self-determination, not only according to international legality but also to the Catalan legality.

On 9th of November we will vote. But this isn’t the official consultation that we wanted and which was agreed by 6 Catalan political parties. The entire world is watching to Catalonia, expecting for a formal consultation, but the Catalan president, Artur Mas, unilaterally renounced to that referendum because the Spanish Constitutional Court suspended the law.

The Catalan government has accepted the unjustified decision of the Spanish Court, yes, but they have set a participative vote on the same day, advising that the real referendum will be plebiscitary elections in Catalonia. Other pro-referendum political parties and social movements, like ICEC and “Xarxa Referendum 9th of November” demanded political responsibilities because the change of the Catalan government is cheating. The Catalan National Assembly, which brings together all pro-independence movement, said that they will accept the new 9th of November if the government calls elections in the next 3 months.

The 9th of November it is not the binding referendum that we want, or even the consultation with a legal framework, and we are aware that those who are against independence probably won’t vote it, but we will mobilize to make a democratic flood, we are ready to show the world that the Catalan people will disobey the bans and prohibitions of the Spanish state, because no one can stop the desire for freedom, no one can silence the democracy. We want to say that we are proud of the pro-independence demonstrations, probably the biggest in Europe these last years. But attention, the commitment of the Catalan Government can’t be subject to successive demonstrations; politics must be brave and make one step forward.

We the Catalans have been a people in resistance for many centuries, our identity, our institutions, culture and language, traditions, our way of life. You probably know that we make human towers, human castles, and to built this towers we use a phrase, a sentence, of four words: Força, equilibri, valor i seny: Strength, balance, courage and wisdom. Strength to face their offensive, balance to keep the unity, courage to stand firm in the fight and wisdom to get the victory.

Since 2009, when we celebrated popular consultations organized by civil society, we want to thank the Flemish people for your support and we are pleased to welcome the VVB delegation this 9th of November as international observers.

Thank you everybody, and don’t give the fight! • ONAF het ledenmagazine van de VVB

 • Categorieën

 • De cartoons van Van Mol. Bekijk ze hier

  ONAF cartoon mei 2022
 • Nieuws berichten archief

 • Deel dit bericht op uw sociale mediakanalen of verzend de link met een E-post bericht.

  Share on facebook
  Facebook
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  LinkedIn
  Share on pinterest
  Pinterest
  Share on telegram
  Telegram
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on email
  E-Post

  De Vlaamse Volksbeweging een duwtje in de rug geven? Uw steun zorgt ervoor dat de Vlaamse Volksbeweging haar werk kan blijven uitvoeren. Bovendien krijg je jaarlijks vanaf een bedrag van €40 een fiscaal attest.